27.07.2007

--- KRYON ---
BİR İNSAN GİBİ DÜŞÜNMEYİN !
İkinci Kitap

AKAŞA YAYINLARI

KARMAŞA

Sorular ve cevaplar

Soru- Dizi dizi medyumik kitap var. Dünyanın kadim uygarlıkları hakkında, hatta uzaylılar hakkında kitaplar. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Görünüşte birbirleriyle rekabet eden bu bilgi karmaşası içinde yolumuzu nasıl bulabiliriz? Bunların hangisi doğru?

Cevap-
Medyum kanalıyla alınan bilgilerin çoğu doğrudur, bazıları da değildir. Sezginiz gerçeği söyleyecektir. Gerçek olanlar, son derece farklı hizmet ve öğreti varlıkları tarafından en yüksek düzeyde verilmişlerdir, bu yüzden bilgiler farklıdır. Farklılık, bilgilerin ille de birbirine zıt olacağı anlamına gelmez, sadece bakış açıları farklıdır. Daha önce de belirttiğim gibi, medyum kanalıyla aktarılan eski kehanetler, son yıllarda dünyanın geçirdiği değişimden ötürü tamamen doğru değildir. Kehanetler aktarıldıkları zaman için doğru olabilir, ama şimdi geçerli olmayabilir. Bununla birlikte, bin yılı aşkın bir süre önce verilen bazı kehanetler tekrar doğru hale gelmişlerdir. Önce insanların eylemleri yüzünden geçersiz hale gelmiş, ama yakın zamanda tekrar doğruluk kazanmışlardır. Bu seni şaşırttı mı? Unutma ki siz sınırlı ve doğrusal (lineer) bir zamanda yaşıyorsunuz, doğrusal zaman evrende geçerli değildir. Gerçek medyumik bilgi daima kusursuz bir sevgi enerjisiyle verilir. Sana bunun sonucu nasıl etkilediğini açıklamam gerekmiyor sanırım.


S- Düaliteniz keşif alanınızdır dediniz, bu ne anlama geliyor?

C-
Lütfen şunu anlamaya çalış, hepiniz basit biyolojik varlıklar kılığında bu gezegende yaşayan yüce varlıklarsınız. Bu kılık değiştirme herkesi, seni bile aldatıyor. Bu, düalitenin dayandığı temeldir. Sen gerçekte iki kişisin. “Gerçek” sen, gücüne ve bilgisine her birinizin sahip olduğu yüksek varlıktır. “Hayalet” ise, dersteki insanlık kabuğudur. Buradaki ironi şu ki siz hayaleti gerçek, gerçeği de hayalet olarak algılarsınız, birçoğunuz gerçek varlığı hiç algılamazsınız. Derste yapacağınız en büyük keşif bu düaliteyle ilgili olacak. Yüksek benliğinizi gerçekten göremeseniz de, (çünkü bu dersinizin amacını hükümsüz kılar) gerçek kimliğinizin realitesi hakkında işe yarar bir bilgi ve anlayış kazanabilirsiniz. Ancak bunu başardığınızda gücünüze sahip çıkabilirsiniz, daha önce değil.
Ayrıca şunu da vurgulamam gerekir. Sen ve çevrendeki kişiler enkarne olmadan önce dünyadaki koşullarınızı kendiniz seçtiniz. Şu anda geçirdiğiniz deneyimler, tarafınızdan yürürlüğe konmuş bir planın parçalarıdır. Lütfen bunu “önceden mukadder kılma” ile karıştırma. Önceden mukadder kılma burada hiçbir rol oynamaz. Gerçek “önceden mukadder kılma” sorunlar yaratır ve çözümler dikte eder. Mevcut durumda kendinize sadece sorunları verdiniz, çözümlerse öz-farkındalığınız ve idrakinizle meydana gelir. Size bir sorun ve onu çözmek için gerekli araçlar ve güç verilmiştir. Bunu başardığınızda gezegenin titreşimini yükseltirsiniz. (Sayfa: 18-28)


DÜNYAYA BİLGİ AKTARAN VARLIKLAR

Geçmişte medyumlar kanalıyla almış olduğunuz bilgilerin çoğunun, daha önce dünyada derste bulunan ve şimdi bilgi vermek için geri dönen varlıklardan geldiğini bilmek sizin için ilginç olabilir. Bu durum değişmeyecektir ve hala uygundur. Bunu medyum kanalıyla bilgi veren varlıklara sorarak kolayca doğrulayabilirsiniz. Onların hepsinin isimleri vardır, bu isimlerin bazıları burada dersteyken kullandıkları isimlerdir, bazıları da ses tonu isimlerini kullanmaktadır.
Kryon daima vardı, benim tek amacım derste bulunanlara manyetik bir üstat ya da hizmetteki bir teknisyen olarak hizmet etmektir. Ben evrenin işleyiş biçiminin ve derslerinizin tüm bilgisine sahibim. Dersiniz diğerlerinden pek farklı değildir. Bir gün bir ufodan sizi selamlamak üzere çıkan varlığın size çok benzediğini görürseniz hiç şaşırmayın. Birçok varyasyon var elbette, ama hayal gücünüzle yarattığınız fantastik öykülerdeki çeşitlilik derecesinde değil! Benim gibi sadece hizmet veren birçok varlık var. Nasıl uzmanlık alanlarımız yüzünden verdiğimiz bilgi farklıysa, verdiğimiz hizmet de farklıdır. Çevrenizde öyle çok faaliyet ve destek var ki, farkına varsanız şaşardınız! Dersteki her bir insan için çalışan çok sayıda varlık var. Bu zamanda yaşayıp derste bulunmayı siz seçtiniz. Şimdi burada olmanız bir rastlantı değildir. Bunu idrak edin ve yükselmek için yaratıldığınız yere yükselin. Bunu kutlanacak bir enkarnasyon yapın. (Sayfa: 30-32)


DÜNYAYA BİLGİ AKTARAN VARLIKLAR HAKKINDA SORULAR

Soru- Ramtha adlı varlık hakkında neler söyleyeceğinizi merak ediyorum. Kendisi benzerleri arasında yüksek bir profile sahip, yıllardır büyük sevgi ve rağbet görüyor. O sizin deyiminizle uygun bir varlık mıdır?

Cevap-
Öncelikle şunu bilmelisin ki, şu anda dünyaya yaygın şekilde bilgi veren varlıklar içinde hiçbir uygunsuz varlık yoktur. Eğer bir uygunsuzluk varsa, medyumluk taslayarak karanlık tarafı davet eden ve onları taklit eden kişilerdedir. Ramtha mutlak biçimde uygun ve son derece doğru bilgiler veren bir varlıktır. Benim RAM-MA-THA olarak tanıdığım Ramtha hizmetteki en yüksek varlıklar arasında yer almaktadır. O gerçek bir üstattır ve bir üstadın özgürlüğüne sahiptir. Mesajları benimkiler gibi genel değil, ihtiyacı olanlara özgü belirli mesajlardır. Ramtha sadece bir medyumla çalışmaktadır. İstediği zaman buradan ayrılmakta özgürdür ya da evrenin bir başka yerinde ders vermek için enkarne olabilir. Gördüğünüz gibi bu tür bir hizmet çok özeldir.


S- Bana Solara hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bu isimle aramda güçlü bir bağlantı hissediyorum.

C- Bağlantı hissetmen çok doğal, çünkü Solara da yeni enerjidendir. Bir kadın medyum vasıtasıyla konuşan bu varlık mutlak hizmettendir, yani hiçbir zaman derste bulunmamıştır. Asıl adı Solara değildir, o bir üstat öğretmendir ya da bazılarına göre bir melektir. Verdiği duygu benimkiyle aynı olduğu için ona bir bağlılık hissediyorsun. Benim hizmetim Solara’nınkinden farklıdır, ama ikimiz de hizmet varlıklarıyız. Onun sizi yıldız bilgisiyle eğitmesine izin verilmiştir. Bu öğretmen de benim çalışmamı önceden haber vermiştir.


S- Bana Adamis’ten söz eder misiniz?

C- Adamis gerçekten bir öncüdür. Dünyada yaşarken düaliteyi tam anlamıyla tanımak, daha dersteyken kendi varlığına medyumluk yapabilmek ve tüm bunları eski enerjide yapmak kolay değildir. Adamis, bu enkarnasyonunu gelecek şeylerin habercisi rolünde geçirmek için kontrat yapmış çok yaşlı dünyalı bir ruhtur. Geçmiş yaşamları çok zengin olduğu için böyle olması uygundur. Eğer herhangi biriniz dersteyken ruhunuzla “bir” olabilirseniz derhal buradan ayrılabilirsiniz, çünkü dersiniz artık size ya da gezegene hizmet etmez. Adamis’in son kez burada bulunduğunu söyleyebilirim. O da benim gibi teknik niteliklere sahiptir ve sonuna kadar dünyaya hizmet etmeyi sürdürecektir.


S- Kadim Nostradamus’un kehanetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

C- Nostradamus kadim bir varlık sayılmaz. Ama sizin terminolojinizde dört yüzyıllık süre içinde kehanetleri doğru çıkar gibi görünen bir kahindi. Şimdi onun çalışmalarını bir kenara bırakın, yeni enerji bu görüşleri geçersiz kılmıştır. Söyledikleri doğruydu, ama gezegenin titreşimini yükseltme çabanız geleceğinizi değiştirdi. Nostradamus’un kıyılarınızın 2001 yılından sonraki haliyle ilgili haritasıyla, Hopi Kızılderililerinin haritası farklıdır. Her ikisi de yüksek düzeyden aktarıldıkları halde, çok daha evvel indirilmiş olmasına rağmen Hopi kehanetleri daha doğrudur. Gelecek, çalışmalarınıza bağlı hareketli bir hedeftir. Doğrusal zaman çizginiz evrensel realiteye göre bir hayalettir. İşte ben bu yüzden buradayım. Yeni titreşiminiz, gezegenin enerjisini yükseltme çabanız karşılığında kazandığınız bir ödüldür. Gezegeninize belirli bir zamanda neler olacağını söyleyenlere inanmayın, bu tümüyle değişiminize bağlıdır. (Sayfa: 34-41)


GEÇMİŞ YAŞAMLAR – GELECEK YAŞAMLAR

Siz ışık savaşçıları olmayı seçtiniz. Siz fark yaratarak sonuçta değişimi yaratanlarsınız. Geri plandaki bizler sadece destekçiyiz, işi siz yapmalısınız. Tüm dünya yaşamınız, kaydedilmiş tüm dünya tarihi ve bir insan olarak gördüğünüz her şey bunun çevresinde döner. Bu evren için kritik bir çalışmadır, neden önemli olduğu bir süre daha gizli kalacaktır. Bu giz şu anda sizin için önemli değildir. Ama şunu bilmelisiniz ki, çalışmanızın amacı bizim için gezegeninizin aydınlanmasını sağlamanızdan çok daha önemlidir, lütfen bana inanın!
Kendi dersinizin mimarısınız, bu yüzden derslerin yanıtlarını daima içinizde taşırsınız. Bunlar düalite içinde gizli, kendinizi idrak etmeyi ve ruhunuzla iletişim kurmayı seçtiğiniz her seferinde açığa çıkmaya hazır yanıtlardır. Her biriniz tüm enkarnasyonlarınızın bilgisine sahipsiniz, çünkü ruh varlığınız onların hepsini bilir. Ayrıca ruh varlığınız siz dünyada yaşarken ders planını, geçmiş tarihi ve mezun olmanız için gerekli yanıtları da bilir. Eğer durum böyleyse neden kendinize bu konuda sorular sormuyorsunuz? İşte tüm arayış budur. Sorabileceğinizi idrak ettiğiniz noktaya kadar aydınlanmak işin yüzde doksanını oluşturur. Bilgiyi talep etmekse, sadece geriye kalan yüzde onu oluşturur. Hepiniz geçmiş yaşamların bilgisine erişebilir ve bu bilgiyi karmayı temizlemede kullanabilirsiniz
Karmik niteliklerinizi temizlemenin birkaç yolu vardır. Onları temizlediğinizde karmanızı tayin eden damganızı nötrleştirecek bir aşı verilir. 1- Karmayı temizlemenin yollarından ilki, en eski ve en acı verici olanı, karmayı “bizzat yaşamaktır.” Bu çoğunlukla özveri dolu bir yaşamı, (bir anlamda yaşamın feda edilmesini) bazen de yaşamın yitirilmesini, yani ölümü gerektirir. 2- Bir başka yol da onun var olduğunu idrak etmektir, bu da ancak aydınlanma yoluyla olabilir. Dengedeyken birçok kez karmik ders size açıklanır. Bu sezgi ve rüyalarınız yoluyla, hatta birdenbire bir şeyleri “temizleyen” sıkıntı ve üzüntülerle de olabilir. Bir kez karmik niteliği fark edip tanıdığınızda karma hemen hemen iptal olur. Onunla metanetle yüzleşmeli, iptal edebilmek için tam olarak teşhis etmelisiniz. 3- Karmik bir niteliği temizlemenin üçüncü yolu ikinci yolla bağlantılıdır, ama buna bir başka dengeli insanın yardımı da eklenmiştir. Eğer dengede değilseniz kendinize kolayca yardım edemezsiniz, bazen kendinize şifa verebilmeniz için başkalarının sizi dengeye kavuşturması gerekir.
4- Tam bir karmik temizlik yapabilmenin son yolu nötr aşı yoluyla elde edilen temizliktir. Bu, ilk kitapta yer alan temel bilgiydi, o sizin yeni gücünüzdür, gerçekten çok güçlü ve gezegeninizde olumsuzun olumluya dönüşmesine yardımcı olacak bir araçtır. Size, hepimizin bütünün parçaları olduğundan söz etmiştim, hiçbir yeni varlık yoktur. Evrenin dinamikleri (hareket ettirici güçleri ve yasaları) daima mevcutlarla var olur. Bu sizden saklı bir bilgidir, damganızdan dolayı bir şeyin “daima var olduğunu” anlamakta zorlanıyorsunuz, ama öyledir. Bir parçasını oluşturduğunuz mücadele çok eskidir ve sadece oyuncuların çehrelerini değiştirmeyi sürdürmeleri ölçüsünde dinamiktir. Düaliteniz işte böyledir.
Söylemeye çalıştığım şey şu ki, siz bilgeliklerinden dolayı kadim insanlara tapınmayı ve onları onurlandırmayı sürdürüp kayıp bilgiyi ve gizli sırları açığa çıkarmaya çalışırken aslında kendinizi araştırıyorsunuz. Siz o kadim insanlarsınız. Sırları kullanmış, sonra da saklamış olanlar sizlersiniz, kendiniz için mesajlar ve yazılar bıraktınız! Kendinize ait bir mezarın başında durduğunuzda ya da kendi yazmış olduğunuz kadim yazıları okurken birden içinizde bazı hisler uyanabilir! Ben bu manzara karşısında kahkahayla gülüyorum, damgalarınız o kadar iyi çalışıyor ki, kendi dünya tarihinizde kendinizi tanımıyorsunuz! Ölümden sonra da “yaşamın” devam ettiğini sezgisel olarak fark etmek damganızın temel bir parçasıdır. Bu perdelenmiş gerçek, ölüm karşısında huzurunuzu koruyabilmeniz için verilmiştir. Ölümden sonra yaşama inanmayanlar, sezgilerini zihinsel analizler yaparak dışlayanlardır. Onlar olumsuzluğun karşısında çıplak ve savunmasız kalırlar, çünkü sezgileriniz karanlığa karşı koyan kalkanınızdır.
Yeni Çağın cenaze törenleri herkesin dikkatini çekecek çok özel ve farklı törenler olmalıdır. 1- Orada hiçbir ceset ya da kül bulunmamalıdır. Bu noktada artık cesedin hiçbir önemi yoktur ve hiçbir şekilde kutsal değildir. 2- Kutsanmış bir olay için doğal bir kutlama yapın. 3- Bu törenden önce ve sonra ölen kişiyi onurlandırmak için dengeli varlıkların katıldığı uygun bir meditasyon yapın. Bu zamanı gezegen için dua etmekte kullanın, çünkü dersten henüz ayrılmış varlığın dersinin tek amacı budur. Hissettiğiniz duygular yüzünden kaygılanmayın, bu tümüyle uygundur ve ruhsal bir zayıflığı göstermez, tam tersine o ruhun sevgisini ve sürece olan saygısını gösterir. 4- Bir son bulma duygusunu teşvik etmeyin ve olumsuzluğun sözle ifade edilmesine izin vermeyin. 5- Eğer yapabilirseniz törende mizah duygusu sergileyin!
Hiçbir ölüm uygunsuz değildir. İşleri senin için biraz daha garipleştirmek için şunu söyleyebilirim ki, sen burada enkarne olmadan önce bunların planlanmasına yardım ettin! Bu yüzden duruma mutlak bir sevgiyle bak ve olay karşısında huzurunu koru. Bu dünyadan ayrılmış birine hissettiğin sevgi ölümden sonra da o varlık tarafından paylaşılır, o da sana karşılık verir. Geçmişe özlem duymadığın sürece bu dünyadan ayrılmış bir insanın sana gönderdiği sevgiyle yıkanmada yanlış bir şey yoktur! (Sayfa: 44-50)


GEÇMİŞ YAŞAMLAR HAKKINDA SORULAR

Soru- Grup karması nasıl işliyor?

Cevap-
Bazılarınız çevrenizdeki birçok kişinin geçmiş yaşamlarda sizinle birlikte olduğu, bu hayatta anneniz olan kişinin daha önce oğlunuz, ondan önce de kız kardeşiniz olduğu konusunda sezgilere sahipsiniz. Bu mantıksız bir düşünce değil, bir olgudur. Karmayı, onu ta başta oluşturanlarla birlikte halletmeniz gerektiğini göz önüne aldığınızda, onu oluşturmak için birlikte çalıştığınızı, onu temizlemek için de birlikte çalışmanız gerektiğini anlarsınız. Bu grup çabasını, dolayısıyla grup karmasını gerektirir. Geçmiş yaşamlarda belki sizi döven bir babanız vardı ya da birileri sizi aldatmıştı veya belli insanların ıstırap çekmelerine ya da ölmelerine yol açan kararlar vermiştiniz. Bu üç örnekte bile karmaşık grup karmaları yaratmışsınızdır. Bu bireyler ve gruplar karmik damganızla ilişkilerini sergilemek için farklı zamanlarda, farklı formlarda geri dönerler.
Örneğin, babanızla geçmiş deneyiminiz kendinizi bugün terkedilmiş hissetmenize neden olabilir. Bu duygu görünüşte nedensiz bir biçimde yaşamınıza hakimdir, ta ki yeniden enkarne olmuş eski babanız olan kızınıza sevgi yağdırabilene kadar! Bazen grup üyesi sadece bir katalizördür, sizinle dünyaya dönmez. Onlar sadece halletmeniz için karma tohumunu eker, temizlemede hiçbir rol oynamazlar. Karmanın, daima bir yaşamdan diğerine rollerin tersine çevrilmesi olduğu kanısı doğru değildir, yani katiller öldürülmek için, haksızlık yapanlar haksızlığa uğramak için geri dönmezler. Bunun tam tersinin olması çok doğaldır, yani çoğu kez aynı grup tarafından haksızlığa uğratılma ve sonunda o konuda aydınlanma şansına da sahip olabilirsiniz. Bunu halletmenizin onları nasıl etkileyeceğini görebiliyor musunuz?
İşlerin bu kadar karmaşık olmasının nedeni, bireyler ve gruplar arasında birbirini etkileyen muazzam niteliklerin bulunmasıdır. Açıkça gruplar üst üste getirilirler, eğer tüm yaşamınız boyunca oradan oraya yolculuk yapıyorsanız grupların sizinle nasıl bağlantı kurabildiğini merak edebilirsiniz, ama onlar yine de bunu yaparlar. Gittiğiniz her yerde size yardım etmek ya da bunun tersini yapmak için mutlaka biri bulunur.
Her durumda, her bir geliş ve gidişi kuşatan dersler vardır. Ölüm, travma, savaş ve doğal felaket gibi dramatik olayların çevresinde özellikle güçlü ders fırsatları vardır. Bazen zaman etkeni varlıkların yeniden enkarne olabilmek için beklemelerini gerektirir, bazen bu siz daha yaşlıyken onların daha genç olabilmeleri için çok uzun bir bekleyişi gerektirebilir. Siz bu dünyadan ayrıldıktan sonra bile onların ilişki kuracakları bir başka grup vardır. Karmaşıklığı görebiliyor musunuz?
“Bedene girenler” dediğiniz fenomen iki ayrı senaryo ile uygulanır. 1- Bir insanın karması sona erip buradan ayrılacağı zaman onun bedenini “devralan” varlıklar vardır. Evren için, biyolojik doğum olmaksızın bir başka ruhun bedenin sahibi ruhla yer değiştirmesini sağlamak zamanlama açısından çok önemlidir. Bu en yaygın şekliyle uzun bir komadan sonra ya da bir tür “yaşam değiştiren” rüyadan sonra gerçekleştirilir. 2- Aynı varlığın aynı yaşamda ve aynı insanda yeniden enkarne olması da sık görülen bir şeydir. Bu çoğunlukla bir ölümden dönme deneyimini ya da bir insanın ölümünün görünüşte önlenip kişinin bu deneyimden ötürü ebediyen değişmiş göründüğü bir tür travmayı takip eder. Bunlar evrenin grup karması zamanlamasını hızlandırmak için kullandığı iki yöntemdir.
Daha önce bütünün asla değişmediğini söylemiştim, ama şimdi eskisinden daha çok insan var burada. Peki onlar nereden geldiler? Bunun yanıtı daha da karmaşıktır. Onlar bir başka yerde, muhtemelen de bir yıldız grubundaydılar. Unutmayın evrene hizmetiniz bir ışık savaşçısının hizmetidir. Sürekli derse girer çıkarsınız, ben ders yerinin sadece dünya olduğunu söylemedim. Buradan mezun olduğunuzda başka bir yerde derse devam edebilirsiniz. Şunu bilin ki, çevrenizde aktif rol oynayanlar büyük olasılıkla sizinle birçok kez birlikte olmuş yaşlı ruhlardır.

S- Gezegenimizdeki kitlesel ölümler hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

C- Bu dönemde büyük insan gruplarının ölümünü önlemek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bu şimdiden başlamıştır ve yıllar boyunca devam edecektir. Siz bu satırları okurken bile kitle iletişim araçlarının duyurmadığı büyük sayıda ölüm meydana geliyor. Bu genel senaryonun bir parçasıdır. Size daha evvel nüfusun yüzde birlik kısmının dünyadan ayrılacağını söylemiştim. Bu, aydınlanma umudu kalmayan karmik grupları kapsayacak. Buradaki ironi şu ki eski enerjide bu gruplar kalabilirlerdi, yeni enerji ise ayrılmalarını talep etmektedir. Onlar bu sonu bilerek enkarne oldular. Birçoğu çivit renkli çocuk (İndigo) olarak dünyaya yardım etmek için geri dönecek. Bu konuda umutsuzluğa kapılmayın.


S- Bazılarının düzenli olarak diğerlerinden daha ağır karma üstlendiği doğru mu? Bu pek adil bir şey gibi görünmüyor.

C- Nasıl insanlar farklı niteliklerle donatılmışlarsa, ruh düzeyinde de bazıları daha hafif dersler için, bazıları ise çok sayıda küçük dersler için donatılmışlardır. Genelde bu şöyle işler. Karmik açıdan üç temel grup vardır. 1 ila 3 grubu, 4 ila 6 grubu, 7 ila 9 grubu. Dokuzdan daha yüksek bir devre yoktur. 1 ila 3 grubundaki kişiler, birçok küçük fakat güçlü dersin hızlı öğrenimine izin verecek uygun bir karmik damgayla dünyaya gönderilirler. Bu çok sayıdaki küçük ders, dersteki diğer insanlarla karşılıklı ilişkileri içerir. Bunlar, kendilerine kötü davranmış veya kendilerinin kötü davrandığı kişilerle aralarındaki karmik sorunları temizlemesi gereken varlıklardır. Onlar bu yaşamlarında ana-babaları, çocukları, yakınları ya da arkadaşlarıyla süregelen ciddi sorunlar yaşarlar. Sürekli kurban olarak görünür, ya çarpışıp karşı tarafın hakkından gelmeleri ya da sürekli kendilerini savunmaları gerektiğine inanırlar. Bu, 1 ila 3 grubunun karma türüdür, 1, 3’ten farklı bir doz alır. Bu gruptakilerin insanlık için zor ve önemli bir ders olan hoşgörü dersini öğrenmeleri gerekir.
4 ila 6 grubu tüm karma türlerine daha eşit dağılır. Bunların sadece 1 ila 3 grubu gibi bazı insani durumları halletmeleri gerekmez, ayrıca daha ağır olaylarla da başa çıkmak zorunda kalırlar. Genellikle insanın insana uyguladığı şiddeti içeren dersleri de halletmesi gereken varlıklardır. Belki Tanrı adına birilerini yakarak öldürmüşler ya da başkalarını yönetmek için negatifliği kullanmayı öğrenmişlerdir. Çoğu kez başka insanlar tarafından korkunç bir şekilde katledilirler. Bu grupta birçok lider ve birçok yardımsever vardır, sayıları diğer gruptakilerden daha fazladır. Asıl ders başkalarını ve kendilerini bağışlamayı öğrenmektir.
7 ila 9 grubu ağır dünya karması alır. Ayrıca her tür liderlik konumuna da yükselir, ama çoğu kez örneğin düşerek, yanarak ya da boğularak bir kaza sonucu ölürler. Onların dersleri daha çok bu tür geçmiş olaylardan getirdikleri büyük korkunun üstesinden gelmektir. Bu korku o denli büyüktür ki çoğu kez şimdiki yaşamlarında dengesiz görünmelerine sebep olur. Büyük olasılıkla zihnen ya hasta ya da tamamen dengeli varlıklardır. Bunun nedeni şudur. O kadar ağır karmik nitelikler taşırlar ki normal durumlarda bile var olabilmek için genelde bir tür eylemde bulunmaları gerekir. Çoğunlukla lider olmalarının nedeni, korkuları üzerinde kontrol kazanma yöntemi olarak gücün peşine düşmeleridir.
Tüm gruplar biraz korku içerirler, çünkü bu insan karmasının başlıca unsurudur. Size dersin hayalet korkularından söz ettim. Bununla, hepinizin taşıdığı umursanmamak, terk edilmek, yalnız kalmak, başarısızlığa uğramak ya da yetersiz kalmak gibi tohum korkuları kastediyorum, hepinizin ortak korkularıdır bunlar. Dünyadaki çalışmamın esas mesajını hatırlayın: Nötr aşının gücü bu karmik korkuları nerdeyse tümüyle iptal edebilir. Eğer bu aşıyı henüz almadıysanız onu hemen arayıp bulun. Aşı gezegen ve insanlık için yeni fırsat penceresinin müjdesidir, kazandığınız bir armağandır! (Sayfa: 52-61)

LEMURYA VE ATLANTİS

Size Lemurya ve Atlantis hakkında bir hayli bilgi verilmiştir, ama benim vereceğim bilgi farklı bir perspektif sunabilir. Daha önce buraya üç kez gelip çalışma yaptığımı söylemiştim. Şimdi bunun nasıl olduğunu anlatacağım. Buraya ilk kez bu işleri kontrol eden grubun izniyle manyetik enerji ağı sistemini oluşturmak üzere geldim. Büyük bilimsellik taşıyan, görülmeye değer çalışmalarla dolu harika bir dönemdi bu. Dünya yeterince yaşlanmış ve stabil hale gelmişti, manyetik sistem için hazırdı.
Yaratılış Mağarası da bu dönemde oluşturuldu. Hem yukarda hem de aşağıda gezegeni paylaşacak tüm varlıkların listesi çıkarıldı. Gerçekten büyük bir planlama çalışmasıydı, her şey sevgi ve umutla yapıldı. Bu her gezegende böyle yapılmıştır, ama sizinki “tek özgür seçim gezegeni” olması açısından özeldi, başka hiçbir gezegen sizinkine benzemez!
Her şeyin önceden mukadder kılındığına inanma eğilimindesiniz, oysa öyle bir şey yok. Çaba çalışmadır, idrak de onun meyvesi, ama hiçbir varlık sonucu bilemez. Dersleri siz oluşturduğunuz için, kiminle olacağınız, siz buradayken ne olacağı, kim olacağınız, nerede yaşayacağınız, ölümü kimin ne zaman deneyimleyeceğiyle ilgili bir plan elbette vardır. Biz gezegenin içsel ve dışsal olarak nasıl işlediğini bildiğimiz için büyük dünya olayları üzerinde bir dereceye kadar kontrol sahibiyiz. Buradayken nasıl olacağınız ise tümüyle size bağlı, bunu hiç kimse bilemez. Sınıfı derslerinize hazırlamak için bir hayli çalışma yapılmıştır, ama derslerinizi biz kontrol etmeyiz, sadece sınıfı kontrol ederiz! Son elli yıldır dünyada yaptığınız çalışma önceden kehanet edilmemiş bir şeydi ve büyük heyecan yarattı. Benim dönüşüm bekleniyordu, ama bu tamamen farklı bir ayarlama içindi. Buraya sizi sona erdirmek yerine güç vermek için döndüğümü anladığım zaman duyduğum onur ve sevinci anlatamam. Şu anda çevrenizde bu değişikliklerle ilgili sonsuz bir faaliyet var. Evrenin her yanından varlıklar size hizmet etmek için gelmekteler. Karanlığa gömülmek üzereyken yeni bir güce kavuşarak yüzeye çıktınız. Bunun evrensel plan açısından ne anlama geldiğini bilemezsiniz!
Tekrar dönelim ilk ayarlamaya. Biz dünyanın çevresindeki manyetik enerji ağını oluşturduktan sonra ilk insanlar ruh damgalarını aldılar. Bu tahmin edemeyeceğiniz kadar uzak bir geçmişte gerçekleşti. Hiçbir yerde bu uygarlığın kanıtlarını, izlerini bulamazsınız. Bir gün yerküre çalkalanıp bu kanıtı yüzeye çıkardığında sizler çoktan buradan ayrılmış olacaksınız.
Evrimleşmiş insan dünyada erken belirdiği halde, sizin tipinizde insanların ortaya çıkması için başka bir gezegenden daha yüksek insan tohumu getirilmesine ihtiyaç duyuldu. Bunun ayrıntılarını bilmeniz şu anda önemli değil, sadece mevcut biyolojinizin tamamen dünya kökenli olmadığını ve tohumlarını sizinle paylaşan o sevgili varlıkların binlerce yıldır sizi sevgi ve ilgiyle izlediklerini bilmeniz yeterli. DNA’nızın evrensel uyarıma karşılık verebilmesi ve bilincinizde hayvanla insan arasında bir fark yaratabilmesi için onların tohumu gerekliydi. Bu nokta, sonunda kendini gösterene dek bulamayacağınız “kayıp halka” dır.
Uygarlığınız oluşturulduktan sonra yeni bir ayarlama yapmak için geri dönmem bekleniyordu. Çünkü derste nasıl davranacağınız konusunda bir ön bilgiye siz nasıl sahip değilseniz, biz de yeni biyolojinizin oluşturulan enerji ağı sistemine uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda bir ön bilgiye sahip değildik. Dünyadaki yaşamı sona erdirip yeniden ayarlama yapmak için çağrıldım. Bu size insafsız bir durum gibi gelebilir, ama tümüyle uygun ve beklenen bir şeydi. Peki tam olarak ne olmuştu?
O zamanki enerji ağı umduğumuzdan daha fazla tolerans göstermişti. Oysa şimdi sahip olduğunuz sistem dersiniz için çok iyi dengelenmiş, binlerce yıl da öyle kalmıştır. Her neyse, onu düzeltmek iki büyük ayarlamayı gerektirdi. Bunlardan birincisi Lemurya ve Atlantis uygarlıklarını sona erdirmiştir. O dönemde bu insanlar birbirlerinden ayrı yerlerde yaşamalarına rağmen ortak bir şeye sahiptiler. Aydınlanmışlardı ve bilimin farkındaydılar. Atlantisliler çok yüksek bir titreşim iletişimine sahiptiler, ama bunun ne anlama geldiğinden habersizdiler. İlk ayarlama derse hiç hizmet etmemiş, çok az şey öğrenilmişti. Perde hiçbir yerde olması gerektiği gibi değildi, insanlar dersi öğrenmek ve uygulamak yerine otomatik yanıtlara sahip olmuşlardı. Durumun düzeleceğini umarak uzunca bir süre bekledik, çünkü dünyadaki yaşamı sona erdirerek ek bir karma yaratmak istemiyorduk. Ama beklediğimiz gibi olmadı, ilk enerji ağı ayarlaması insan uygarlığına bazı bölgelerde zayıf, bazı bölgelerde güçlü bir düalite vererek garip bir aydınlanma ve dengesizlik yarattı. Yüksek spiritüel bir bilimin yanı başında kölelik ve kaynağı idrak edilemeyen bir güç duygusu oluştu. Buna ek olarak dönemin seçkin sınıfı bilim sayesinde çok daha uzun bir ömür sürüyordu, oysa bu plan açısından uygun bir durum değildi. Seçkin sınıfın üyeleri kölelerinin beş altı nesline eşit uzunlukta bir ömür sürüyor ve onlardan çok farklı insanlar haline geliyorlardı. Kısaca seçkin sınıf bilimi paylaşmıyordu.
Yeni ayarlamama uygarlığa ait kara kütlelerinin tam bir yıkımı eşlik etti. Bunu kısa bir buzul devri ve olayın kalıntılarını gömen bir yer kabuğu hareketi izledi. Gezegeni yeniden dengeleyebilmek için geçmiş uygarlığın süresi kadar uzunca bir sürenin geçmesine izin verdik. Ben tüm bu süre boyunca burada kaldım. Uygun bir biyoloji yaratmak için yine diğerlerinden tohumlar aldık. Kısa buzul devrinin sonuna doğru, başlangıçta daha az aydınlanma ve kendini idraki öngören başka bir manyetik ayarı gerçekleştirdik. Bir başka deyişle düalite (perde) güçlendirildi. Bunu izleyen yıllarda dünyayı biraz daha yüksek bir titreşime geçirmek için küçük bir ayarlama yapmak üzere ben yine çağrıldım. Bu üçüncü ziyaretimdi. O zaman bir hayli karma yaratılmış, ama çok az bölümü temizlenip halledilmişti. Düalite güçlü tarafa doğru biraz ağır basmıştı (güçlü taraf, perdenin farkındalığından tümüyle yoksun olmaktı). Bu da tam anlamıyla aydınlanmamış bir nüfus yaratmış, titreşim açısından dünyanın yükselme şansı kalmamıştı. Çok az kişi ruhsallığın farkındaydı, hedefe hizmet edilmemişti, son ayarlamayı yapmak için tekrar çağrıldım. Bu son ayarlama o kadar uzun zaman önce yapılmadı, tarihi kayıtlarınız bu ayarlamadan Nuh Tufanı diye söz eder. Bu zaman zarfında insan biyolojisi korundu ve sürdürüldü, yüzeydeki yaşamın çoğu sona erdirilmekle birlikte sular sandığınız gibi tüm kara parçalarını kaplamadı. İşte siz bu son ayarlama içinde yetişip büyüdünüz, şimdi ise gücünüzü kuşanıp mezuniyetin son aşamasına ulaşmanız için enerji ağı yeniden ayarlanmaktadır. Artık Kryon grubunun kronolojisini ve dünyaya yaptığım dört ziyaretin nedenlerini biliyorsunuz. (Sayfa: 64-68)

GEÇMİŞİMİZ HAKKINDA SORULAR

Soru- Lemurya ve Atlantis’in sona erdirilmesinin yaratacağı karmadan söz ettiniz. Bu yaşamımızda bundan ötürü ne tür bir karma taşıyoruz?

Cevap-
O kadim dönemin bir parçası olanlarınız (ki çoğunuz öyleydiniz) aydınlanma yüzünden sona erdirilmenin tohum korkusunu taşıyorsunuz. Su, yükseklik, dar yerler, yangın vs korkusu gibi güçlü dünya karmaları genellikle bu yaşamda anlayamayacağınız duygular yoluyla tezahür eder. Bunlar geçmiş yaşam deneyimi travmasının devamıdır. Lemurya ve Atlantis’in sona erdirilişi, aydınlanma ve ölüm arasında çok güçlü bir neden sonuç ilişkisi yaratmıştır. Bu “tohum korku” ancak şimdi halledilmektedir. Eylemlerinizin uygun olduğunu bilerek ilerliyorsunuz, ama içinizde ta derinlerde rahatsızsınız. Bu klasik korku karmasıdır ve Lemurya ile Atlantis’in sona erdirilişinin tohum korkusunu temsil etmektedir. Size tavsiyem, huzura kavuşmak için rehberlerinizle temasa geçin ve nötr aşıyı talep edin ya da en azından bu korkuyla yüzleşip onu aşın. Bu dönemde pek çoğunuz, tek amaçları sizi bu korkudan kurtararak huzura kavuşturmak olan yeni rehberler alıyorsunuz. Rehberler bu konuda uzmanlaşmışlardır. Eğer dünyanın çevresindeki faaliyeti görebilseydiniz hayrete düşerdiniz.


S- Devresel buzul devirlerinden söz ettiniz, sanırım tarihte böyle birkaç buzul devri yaşandı, onlara ne yol açıyor?

C-
Uygarlığınız buraya ekildiğinde yerküre artık yaşlanmış ve olgunlaşmıştı. Tüm uygarlıklarınız son 250 bin yıl içinde yer almıştır, oysa yerküre bundan çok daha yaşlıdır. Ben tüm geliş ve gidişlerim sırasında tek bir buzul devrine tanık oldum, ama böyle birçok buzul devri olmuştur. Buzul devirlerine dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin yeni bir dönenceye kayışı neden olmuştur. Bu, Pluton dediğiniz küçük gezegenin yörüngesine çok benzer. Yörünge değişiminin asıl nedenini size açıklamayacağım, fakat bunun devresel bir şey olduğunu ve yeniden olacağını söyleyebilirim. Lütfen bu konuda kaygılanmayın, çünkü bu çok, ama çok ilerde yaşanacak bir olaydır.


S- Yaratılış Mağarasından söz ettiniz, o nedir ve nerededir?

C- Beşeri bir terim kullanacak olursak bu “enerji hesabıyla” ilintilidir. Siz dersteyken hepinizin gerçek isimlerinin saklandığı çok kutsal bir yerdir. Düalite için gereklidir ve dünya üzerinde fiziksel bir yerdir. Dikkatle korunur, eğer insanlar bir biçimde oraya ulaşırlarsa Kutsal Hazine Sandığına (On Emir tabletlerinin içinde saklandığı sandık) dokunan insanın başına gelen onların da başına gelir, yani yok olurlar. O ünlü sandık da benzer bir niteliğe sahipti ve benzer bir enerji taşıyordu. Sandık, birlikte yolculuk yaptığı kavmin dengesini koruyan hareketli bir tapınaktı. Oysa insanlar şimdi tüm güçlerini bedenlerinde taşıyorlar, yapmaları gereken tek şey onu keşfetmektir. Ama o zamanlar bedenlerinde taşıyamıyorlardı, bu yüzden söz konusu enerji tapınaklarda ve enerji ağında depolanıyordu. Tapınaklardaki sihir ve güçle ilgili tüm kadim öyküler bir gerçekliğe sahiptir. Bu yüzden sadece rahipler o tapınaklara girebiliyor, ötekilerden daha fazla aydınlanmamış olmalarına rağmen bu rahipler üstat rehberler tarafından korunuyorlardı. Oralardaki enerji çoğu insanın dayanamayacağı bir şiddet ve yoğunluktaydı, bu durum uzun bir süre önce değişmiştir.
Söz konusu Mağara dünyanın tropikal bir bölgesinin altında, ama çok derinlerde ve erişilmez bir yerdedir. Ona giden hiçbir geçit ya da tünel yoktur, hiçbir insan oraya girecek niteliklere sahip değildir. Medyumun bu yaşamında oraya üç kez götürüldüğünü bilmesi ilginç olabilir! Rehberlerinizin hazır olduklarında insanları götürdükleri gözde bir yerdir. Orası insanın sadece aşılar aldığı, rehber değiştirdiği ya da doğum ve ölüm anında astral bedeniyle girebileceği bir yerdir, yani öldüğünüzde veya size gebe kalındığında gördüğünüz ilk yerdir. Mağara çok parlak beyaz bir ışık yayar ve yine beyaz ışık yayan varlıklar tarafından korunur. İnsanların ölümden dönme deneyimleri de Mağarayla ilglidir, bu deneyimler nerdeyse sadece oraya yolculuk yapmayı ve yolculuğu kuşatan duyguları yaşamayı içerir. Dünya dersindeki her insanın evrensel ismi ve nitelikleri orada saklanır.
Size bunları Mağarayı asla bulamayacağınızı bildiğim için rahatça anlatıyorum. O sizin güvenliğiniz için oluşturulmuştur, eninde sonunda bilimsel aygıtlarınızla Mağaranın yerini keşfedebilirsiniz, ama asla oraya ulaşamazsınız!


S- Buraya çağrıldığınızı söylüyorsunuz, bu sizden daha üstün bir güce bağlı olduğunuzu gösterir. Sizi buraya kim çağırdı, nereden geliyorsunuz?

C- Kaynaktan daha yüce bir güç yoktur, siz bu gücü içinizde taşıyorsunuz. Ben dersteki gezegenleri gözeten grubun ricalarına karşılık veririm. İsimleri kabaca “Işık Kardeşleri” olarak çevrilebilecek grubun hizmetindeki bir teknisyenim. Hiçbir otorite yoktur, hepimiz aynı yetki ve bilgeliğe sahibiz. Bu bir dünya kavramı değildir, bu yüzden dersten çıkıncaya kadar bunu bilmenizi ya da anlamanızı bekleyemem. Evren varlıklarının karşılıklı ilişki ve etkileşimini tarif eden beşeri tipte bir ilişki ve etkileşim yoktur. Tüm siyasi ve duygusal beşeri ilişki ve etkileşim dersiniz için yaratılmıştır ve tipik olarak size aittir. Ben merkezden geliyorum. Sevginin yayıldığı “çekirdekten” ya da Merkezi Yaratıcı Güçten! Evrenin belirli hiçbir parçasına ait değilim, size hizmet eden grubun dışındaki hiçbir grupla tanımlanamam.


S- Daha önce size yardım eden bir destek grubundan söz ettiniz. Bunlar rehberler mi, yoksa sizinle enerji ağı üzerinde çalışan özel bir grup mu? Şimdi nerede bulunuyorlar?

C-
Destek grubumun kimliği hepiniz için gizli kalacak, ama manyetiklerinizin tedricen yeniden ayarlanması işinde benimle çalışan geniş bir varlık grubu olduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak, evrenin her yanından gelen varlıklara yeni enerjinizin nitelikleriyle ilgili bilgi aktarmak da bu grubun görevidir. Destek grubum Jüpiter’in Güneş çevresindeki yörüngesinde konumlanmıştır.


S- Evrenin neresinden gelen varlıklar bize tohum yardımı yaptılar?

C- Bu bir sır değil ve bir süredir tarafınızdan bilinmekte. Onlar Yedi Kız kardeş (Pleiades) dediğiniz yıldız grubundan gelen yakın komşularınızdır. Gerçek biyolojik atalarınız ve ailenizin bir parçasıdırlar. Bu sonuna kadar tartışmalı bir bilgi olarak kalacak. Nedeni, onların düalitesinin sizinkinden çok daha zayıf olması ve gezegenlerinin mezuniyet dersinde bulunmasıdır. Dünyanızın da bu niteliklere yöneldiğine inanıyoruz.
Bu şu anlama gelir, onlar dünya zamanıyla 250 bin yılı aşkın bir süredir mezuniyet statüsündeler. Onlar da dersteler, bu karmadan başka şeylerle ilgili ama yine de insanımsı biyoloji gerektiren bir derstir. Sizde olduğu gibi orada da doğum ve ölüm vardır, ama onlar sınavlarını vermişlerdir. Nerdeyse sadece tohum yardımı yapmak, bazen de teknik ve biyolojik müdahalede bulunmak için yaşarlar. Şu anda açıklayamayacağım bir işlemdir bu. Sizi sık sık ziyaret ederler, ama onlar da benim gibi henüz anlayamayacağınız konularla ilgili açıklama yapma konusunda bir kısıtlamayla karşı karşıyalar. Bunu kendiniz başarasınız diye açıklama yapmaktan kaçınırlar. (Sayfa: 72-78)


KARMA HAYALETLERİ (22 Mart 1993)

Karmanın tüm enerji niteliği içinden geçip gitmeniz ya da içine girmeniz için özellikle yaratılmış, insanın gözünü korkutan bir siyah baloncuktur. Bizler bu siyah baloncuklara “hayaletler” deriz, çünkü onlar korku, dehşet ya da endişeyle örtülü halde gelebilirler. Ama aslında zayıf oluşumlar oldukları için kolayca “patlatılıp” yok edilebilirler. İçlerinde, parlak şekilde ışıldayan, incelendiğinde kendini gözler önüne seren bir ödül vardır. Bu ödüle doğrudan baloncuğun içine girip hayaletle yüzleşerek sahip olunur. Ödül, o dersten ya da karmadan geçerek onun ebediyen yaşamınızın dersleri arasından çıkıp gitmesini sağlayacaktır. Bu çıkıp gitme süreci sonunda belirli bir amaçla toplanmış enerji dağılır. Nihai sonuç özgürlüğe kavuşmanız, gezegen için olumsuzun olumluya dönüştürülmesi ve böylece titreşimin yükselmesidir. Gezegenin sizsiz bir hiç olduğunu görebiliyor musunuz? O karmik çalışmanız için sağlanmış bir arenadır sadece, şimdi bu arena güce izin verecek şekilde değişmiştir.
Evren yaptığınız hiçbir şeyi yargılamaz, yapmakta olduğunuz şeyi de yargılamaz, çünkü siz Tanrının derste bulunan parçalarısınız, tüm uygunluğu içinde vuku bulan her şey için kendinize ve karma sistemine karşı sorumlusunuz. Bununla birlikte yaptığınız her şeyin bir sonucu vardır, ama bunun suç ve cezayla ilgisi yoktur. Yaşamınızın karmik düzeninde böyle bir şey yoktur, çünkü evren düz ve sadedir. O yaptığınız şeyleri ya öğrenilmiş dersler ya da yeni derslerin öğrenilmesi için oluşumlar olarak görür ki, bunların her ikisi de bir tip enerji üretir.
Dünyada temsil edilen birçok korku vardır. Yalnız kalma korkusu, terk edilme korkusu, hastalanma korkusu, başarısızlık korkusu, ölüm korkusu, tüm bunlar hayaletlerdir, özellikle de sonuncusu! Ölüm korkusu hepinize öylesine güçlü aşılanmıştır ki, ölüme korkusuzca yürümek çok zordur. Böyle olması da uygundur, eğer bu hayaleti tüm zaaflarıyla görebilseydiniz kesinlikle ölüme koşardınız, bu da burada bulunma amacınıza hizmet etmezdi!
İçinizde taşıdığınız diğer korkular da size çok gerçek gelir. Özellikle sizinle ilişkide olanlara karşı duyduğunuz öfkeye ne diyeceksiniz? Bu yükü taşıyıp durur, geçmişe baktığınızda öfkenin sizi yönettiğini görürsünüz. Peki bu konuda ne yapabilirsiniz? Sizi endişelendiren ya da huzursuz eden insanları zihninizde canlandırın, onları gerçek hale getirin. Geçmişte size zarar vermiş bu insanları sevin ve onları bağışlayın, sonra da ne olduğunu izleyin. Onların kişisel olarak önünüzde belirmeleri gerekli değildir, çünkü karmik dersin enerjisi orada olacaktır. Neler mi olacaktır? Birincisi, siyah baloncuk yok olacaktır. Balonun içindeki ödüle sahip çıkabilirsiniz, böylece karma ebediyen ortadan kalkar. İkincisi, karmik enerjinin dağılmasıyla birlikte artık o bireylerin üzerinizde bir etkisi kalmayacaktır.
Üçüncüsü, karmik nitelik ortadan kalktığında dersteki diğer oyuncular o andan itibaren sizinle ilişki ve etkileşimlerini değiştireceklerdir.
Dünyada size en çok zarar vermiş, ilişkilerinizde sıkıntı ve endişe yaşatmış olanlar, enkarne olmadan önce böyle yapmayı sevgiyle kabul etmiş, bu konuda kontrat yapmış varlıklardır. Onlar şimdi bile ruhen sizinle kardeştirler, ama buradayken bunu açığa vuramazlar. Öte aleme geçtiğinizde onları görecek ve seveceksiniz, çünkü oynadıkları rol gerçekten çok ikna ediciydi! Bunu yapmalarını sağlayan sevginin gücünü takdir edin ve onları şimdi burada sevin. Hiç kuşkusuz siz de bir başkasının düşmanısınız, bir başkasının dersi için olumsuzluk ifadesisiniz, böylece siz de aynı rolü bir başkası için oynuyorsunuz. Peki bu insan sizi tamamen bağışlasaydı ne hissederdiniz? Bu sizi etkiler miydi?
Sevgili varlıklar, şimdi bu salonda bulunanların en az yarısını istila eden en büyük korkudan söz edeceğim. Bu gizli bir korkudur ve çoğu kişi onun farkında değildir. Ancak bu konuya girmeden önce sizi bir yolculuğa çıkarmak, buzul devrinin öncesindeki bir zamana götürmek istiyorum. Büyük bir aydınlanma kentine götürüyor ve içine gireceğimiz yapıyı görmenizi istiyorum, birçoğunuza bu yer tanıdık gelecektir! Çift kuleli bir yapıdır bu, ama sivri kulelerden biri yere, diğeri göğe dönüktür. Asıl faal olan bölümü ise kulelerin arasında orta noktada yer alan küresel bir odadır. Gerek kuleler, gerekse küresel oda yere sağlam ayaklarla bağlanmış vaziyettedir. Bu yapı kutsal bir çalışma yeri, yenilenme ve gençleşme tapınağıdır. Burada insanlar üç yıllık bir tazelenme devresi için işlemden geçerler. İnsan dengesinin, ruh, zihin ve bedene saygıyı içerdiği bilinmektedir. Sözünü ettiğimiz kültür bunu anlamıştır. Dünya üzerinde insan ömrünü uzatmayı başaran tek kültürdü o!
Şimdi küresel odaya giriyoruz. Odada iki operasyon masası var. Birçok kişi masalardan birinin etrafında toplanmış, ellerini şimdi açıklamamın uygun olmadığı bir şeyin üzerine koymuşlar. Hedef kişi odadaki diğer masanın üzerinde yatmakta ve yardımcı kadın yanında durmakta. Her iki masanın da döndüğünü görüyoruz, ayrıca odanın tabanı da döner bir platform, çünkü dönme hareketi kutuplaşma yaratan manyetikler için katalizör rolünü oynuyor. Alttaki sivri kulenin içinde, odanın üstündeki sivri kulenin içindekilere uyan mekanikler var, bunlar birlikte çalışarak dengeleyici makinenin işleyişini kolaylaştırıyorlar. Bu tapınak görüntüsünü zihninizde tutun ve önemini hissedin.
Söz konusu tapınak, birçoğunuzun vaktiyle yaşadığı Atlantis uygarlığında inşa edilmişti. Sizi oraya hatırlamanız için götürüyorum, şimdi açıklayacağım korkuyu anlamanıza yardımcı olacak bu. Orada birçok enkarnasyon geçirdikten sonra hepiniz yaşamınızı yitirdiniz. Bunun neden meydana geldiğini anlayamadınız, ama gerekli bir olaydı ve çok büyük bir tablonun parçasıydı. İçinizde hala bu olayla ilgili korku tohumlarını taşıyorsunuz, bu dönemde dünyada bulunan öğretmenlerin ve aydınlanmış insanların en temel korkusudur bu, yani aydınlanma korkusu! O kadar güçlü bir korkudur ki, bazılarınız aydınlanma ve bilgiye yaklaşırken fiziksel olarak hastalanırsınız. Yeni enerjide sunulan ödüle sahip çıkmaya başladığınızda bedeniniz bunu hemen reddeder, çünkü ödüle sahip çıkmanın tehlike içermediğinin henüz farkında değildir, çünkü bedeniniz daha önce bu uyanışı hissettiği bir dönemde ölümle ödüllendirilmiştir! (Sayfa: 111-117)


TEZAHÜR ETTİRME – BİRLİKTE YARATMA (19 Haziran 1993)

Musa Ruhun önünde diz çöktüğü zaman yanan bir çalının önünde diz çökmemiş, Ruhun habercisinin önünde diz çökmüştü. Geçmiş celselerde ruh varlıklarının nasıl göründüğünü anlatmıştım, biz yaklaşık olarak evlerinizden birinin büyüklüğünde, yanar döner, ihtişamlı renklere sahip varlıklarız. Musa’nın yanan çalı olarak tarif ettiği şey işte buydu, Ruhu başka nasıl algılayabilirdi ki? Ama sözleri gerçekten işitmişti, Musa çarıklarını çıkardı, sizin de bu gece benzer nedenlerle ayakkabılarınızı çıkardığınız gibi. Musa geri dönüp aldığı talimatları yerine getirdiğinde bilmeniz gereken başka bir şey daha oldu, artık işin doğrusunu bilmenizin zamanıdır. Musa Ruhun yapmasını istediği gibi İsrail kavmini Mısır’dan çıkardıktan sonra Kızıldeniz’in kıyısına götürmüştü. Eğer orada olsaydınız, denizin her iki kıyısında yüksek sarp kayalıklar olduğunu görürdünüz. Orası içinde kolayca yürüyebileceğiniz sığ bir deniz değildi. Musa o zaman iyi bilenen bir geçişi, denizin karşı kıyısına uzanan bir kara köprüsünü arayıp buldu ve İsrail kavmini karşı kıyıya rahatça geçirdi. Ancak köprü kavmi izleyen firavunun asker ve arabalarının ağırlığı altında çöktü ve Mısırlı askerler suya gömülüp boğuldular. Gelecek on yıl içinde bu kara köprüsünün kalıntılarını keşfetmeniz sağlanacak, o zaman bu celsede söylediğim sözleri hatırlayacaksınız.
Birlikte yaratma konusunda bilinmesi gereken dört unsur vardır. Eğer birlikte yaratma gücünü kullanmayı istiyorsanız bu dört mekaniği öğrenmelisiniz.
Niyet: Eğer birlikte yaratacak ve ruhun bedeninize akmasına izin verecekseniz önce evrene bu niyetinizi bildirmelisiniz. Bunu yapabilmek için de çevrenizdeki karmayı tanımalısınız. Ya o karmayı yaşayıp halletmeli ya da nötr aşıyı talep etmelisiniz, çünkü birlikte yaratan gücü kuşanmak için karmanızı iptal edip ışık beden olmanız çok önemlidir. Ancak şunu bilin ki, bir kez niyetinizi sözlü olarak rehberlerinize bildirdiğinizde ve bu niyet evren tarafından kabul edildiğinde beklemeniz gerekmez. Niyet mesajınız karmanızı iptal edecek mekanikleri harekete geçirir.
Ama süreç devam ederken yaratabilirsiniz, çünkü niyet her şeydir, mutlaktır. Niyetinizi iptal edemezsiniz, onu dile getirmeden önce iyi düşünün, çünkü niyetinizi bildirdiğinizde o sevgi ve uygunlukla gerçekleşecektir. Niyetin ne olduğunun, onu nasıl ifade edeceğinizin farkında olun. Ruha sessiz bir zamanda hitap edin, kendi seçtiğiniz kutsal bir zamanda! Ona şöyle deyin: “Gücü alıp birlikte yaratmak istiyorum. Niyetim bir ışık varlık haline gelmektir. Niyetim yeni enerji armağanını kullanmaktır.” Yapmanız gereken şey budur. (Kryon’a göre Işık Varlık, niyetini ifade ederek karmasını iptal etmiş ve ruhsal özünün tüm potansiyelinin fizik bedenle bütünleşmesine izin vermiş varlıktır.)
Realite: Bu dört unsurun ikincisidir ve en zor olanıdır. Bir sandalyeye oturduğunuzda onun ağırlığınızı çekip çekmeyeceğini asla düşünmezsiniz, çünkü sandalye beşeri zihniniz için bir realitedir. Sandalyeniz bir araçtır, oturuşunuzu destekler. Yeni enerjinin birlikte yaratma gücü de bir araçtır, o da yaşamınızı destekler. Ona bir sandalye gibi aynı realiteyle, aynı gerçeklikle yaklaşmadıkça hiçbir şey olmayacaktır. Bir hesap makinesi 200 yıl evvel insanlığa gösterilecek olsa bir sihir olurdu, sırf bu yüzden cadılıkla suçlanabilirdiniz. Oysa aynı makineyi insanlara bugün gösterdiğinizde çok doğal karşılanır, çünkü o artık bir sihir olmaktan çıkmış ve kabul edilmiştir, yani bir realitedir. Peki farkı yaratan nedir? Sadece dünün sihri bugünün realitesi haline gelmiştir. Size sihir olarak görünebilecek yeni araçları realite olarak kabul etmelisiniz, onları sandalye olarak görün! Onları kullanırken sonuçlar bekleyin, istediğinizde sizin olacağını, onlara sahip olduğunuzu bilin. Bu araçlar birinin hayalindeki şeyler değildir, ama onlara merak ve güvensizlikle yaklaşırsanız işe yaramazlar ve düş kırıklığına uğrarsınız.
Sözle İfade Etme: Üçüncü unsur tezahür ettirmenin mekanikleriyle ilgilidir ve sözle ifade etmektir. Siz niyet mesajınızı verirsiniz evren de alır. Rehberleriniz vasıtasıyla onları kullanacağınızı sözlü olarak ifade edersiniz ki niyeti kendiniz de işitebilesiniz. Bu ayrıntıları yabana atmayın, çünkü sözle ifade etmenin bir amacı vardır. Ağzınızın söylediklerini kulaklarınızın işitmesi önemlidir. Sözleriniz havaya karışır ve tekrar zihninize geri döner. Bu süreçte o Ruhun sizden işitmek istediği şeyle “tokalaşır.” Böylece fiziksel bedeniniz ve astral bedeniniz aynı anda aynı mesajı işitir, fiziksel ve astral zihinler birbirine karışır.
Size sevgi ve ışıktan söz ettim, onların aynı olduklarını söyledim. Sevginin yapıldığı “maddenin” hücresel düzeyde, atomik düzeyde ve astronomik düzeyde mevcut olduğunu söyledim. Biz bu sevginin cevhere (maddeye) sahip olduğunu, akışkan olduğunu söyledik. Şimdi evrenin kollarını çevrenizde hissederken bile bunun böyle olduğunu biliyorsunuz, çünkü o sıvıdır (sıvı ışık). Niyetinizi sözle ifade ettiğinizde bu sıvı Tanrının bir parçası olan özünüzle dersteki insan özünüz arasında akar. Bu kritik bir öneme sahiptir, istediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz şeyi yüksek sesle ifade etmelisiniz.
Kendiniz İçin Yaratma: Dördüncü ve son unsur ise bir başka önemli bilinç niteliğidir. Bunun nasıl işlediğini öğrenmelisiniz. Arzu ettiğiniz her şeyi tüm uygunluğu içinde birlikte yaratabilirsiniz. Eğer karmadan temizlenmiş ve aydınlanmışsanız, çevrenizdeki insanlar için uygunsuz olaylar yaratmayacaksınız demektir. Birlikte yarattığınızda sadece kendiniz için yaratın. Bunu açıklamalıyım, çünkü zor bir kavramdır. Gezegenin titreşimini yükseltmek kişisel olarak yaptığınız bir şeydir. Grup karması, grup eylemi ve grup gücü olduğu doğrudur, ama gücünüzü kullandığınızda kişisel olarak kullanırsınız. Dünyadaki her şey kişiseldir, kendiniz için kişisel bir yaratmadır. Yaratımlarınıza başka hiçbir insanı dahil etmeyin, yoksa gücünüz uygulanamaz. Kendinizi temizleyip bir şeyler yarattığınızda çevrenizdekiler sizi izleyecektir, çünkü onlar için bir örnek olacaksınız.
İstenecek uygun şeyler nelerdir? Kendiniz için bolluk isteyebilirsiniz, bir gelir akışı isteyebilirsiniz, huzur isteyebilirsiniz ve yaşamınızda bir amaç isteyebilirsiniz. Daha önce karmik düğmelerinize basmış ve sizi kızdırmış olanlar için hoşgörü isteyebilirsiniz. Ama bunu yaparken bilmeniz gereken mekanik bir nitelik vardır. Belirli ve kesin şeyler istemeyin, eğer paraya ihtiyacınız varsa ruhtan size borcu olan birinin borcunu ödemesini istemeyin, yani ruhu kısıtlamayın. Toplumunuzda bolluk içinde yaşayabilmek için neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin, sonra evrenin bunun yollarını bulmasına izin verin. İsteklerinizin nasıl gerçekleşeceği konusunda hiçbir varsayımda bulunmayın, çünkü bunu yapmak ruhu sınırlamaktır. (Sayfa: 124-135)


BİR İNSAN GİBİ DÜŞÜNMEYİN (19 Temmuz 1993)

Şu anda içinizde olmayan bir parçanız var. Bizim “yüksek benlik” dediğimiz bu parçanız bir başka yerdedir. Eski enerjide de bu böyleydi, ancak o zaman bu özler garip yerlerde depolanmışlardı. Size bu yerlerden bahsetmiştim, yani kutsal tapınaklardan. Şimdi ise bu özler enerji ağı sisteminin içindedir.
Yeni enerjide “kendiniz” olan özü düalitenizle birleştirip bedeninize aktarırken aslında gerekli özü enerji ağından çekmektesiniz. Kendi özünüzün, yani yüksek benliğinizin enerjisi bedeninize sıvı ışık olarak akmaktadır. Bunu yapma iznine sahip olduğunuz için enerji ağı sisteminin enerjisini çekebilmektesiniz. Bir parçanızın içinizde bulunmadığına inanmak sizin için zor olabilir, ama öyledir. Kendinize ne kadar çok aydınlanma izni verirseniz, enerji ağından o kadar çok enerji çekersiniz.
Enerji ağı sisteminde ne olup bittiğini anlamanız önemlidir. Orada farkında olmayabileceğiniz bir kutupluluk var. Kuzey Amerika’nın dişi kutbunda, yani “dört köşe” dediğiniz yerde önemli bir depolama alanı var. Bu alan, gezegenin öbür yanında, doğudaki bir bölgede yer alan erkek kutuptan daha yüksek bir hızla çekilmektedir. Dört köşe dediğiniz bölgenin altındaki insanlar bu çekişi (emişi) keskin bir biçimde hissetmektedir, çünkü aydınlanmanız için enerji çekerken orası geçici bir dengesizlik gösterir. Bir enerji ambarından doldurur gibi özünüzü yüksek benliğinizden doldurmanıza, ışığın içinize akıp sizi bir ışık varlık haline getirmesine izin verilmiştir. Bu enerji ağının altındaki insanların rahatsızlık hissetmeleri şaşılacak bir şey midir? O sürekli değişmekte ve kaymaktadır. Bu bölgede yaşayan kadınlar rahatsızlığı erkeklerden daha çok hissetmektedir. Gezegenin öbür yanında, erkek kutup bölgesindeki erkeklerse bu çekişi kadınlardan daha çok hissetmektedir. Yeni enerjide bu bölgelerden enerji çekebilirsiniz, isteklerinizi tezahür ettirmede ve şifa uygulamalarında yapmanıza izin verilen bir şeydir bu.
Niyet her şeydir sevgili varlıklar, aşıyı talep ettikten sonra geri dönemezsiniz, ona hemen sahip olursunuz. Elbette o uygulamaya konulurken bir geçiş dönemi olacaktır, ama tek başına niyet aşının gelişini sağlar. Bu yüzden şimdi ona sahip miyim diye soramazsınız. Aşının gelişinin belirtileri daha önce söylendiği gibidir, canlı rüyalar, üzüntü ya da depresyon dönemleri bu belirtilerdendir. Ama siz çok farklısınız, her biriniz farklı bir kültürden geldiniz. Ancak en önemlisi, bazılarının dehşetli karmik niteliklere sahip olması, bazılarının ise nerdeyse hiç karmik niteliği bulunmamasıdır. Aşı tüm karmayı iptal eder. Bu da dünyada bulunma nedeninizdir, yani karmanın içine girip onu halletmek ve gezegenin titreşimini yükseltmek. Hiçbir şey dünyanın titreşimini nötr aşıyı talep etmekten daha hızlı yükseltemez, çünkü bu durumda karma kesinlikle iptal olur. Ağır karması olanlar bu geçiş döneminde çok daha zor bir dönem geçirecekler, bazıları aşıyı hiç fark etmeden alacak, bazıları ise bir keder ve yas döneminden geçecekler!
Aşıyı alma sürecinde bazılarınız olumsuz karmik niteliklerini yitirecek ve onları gerçekten özleyecekler. Dram mutlaka vardır, karmanın size bir yararı olmasa da ona alışıksınızdır. Aşıyı aldığınızı nasıl anlarsınız? İlişkide olduğunuz insanlarla aranızdaki karmanın ortadan kalkıp kalkmadığına bakın, onların size nasıl davrandığına bakın. Ailenizle aranızdaki sorunların farkında mısınız? İlişkilerinizdeki karmanın farkında mısınız? Nötr aşıyı talep ettiğinizde bu karmik nitelikler iptal olmaya başlar. Onlar iptal olduğunda bir kayıp söz konusudur, karmanın öbür yanındaki kişiler ne olup bittiğinin farkında olmasalar bile bu kaybı sizin kadar hissedeceklerdir. Anahtar budur, aşıyı alıp almadığınızı böyle anlarsınız.
Peki nötr aşıyı aldıktan sonra ne olur? Bu yeni bilgidir. Rehberlerinizin sadece bir kez değiştiğini varsayıyorsunuz. Şunu bilin ki, enerji ağı sisteminden özünüzü çekip ışık varlıklar haline gelirken rehberleriniz yaşamınız boyunca belirli aralıklarla değişecektir. Bu her zaman tatsız bir deneyim olmayacaktır, bazen de sevinç verici olabilir. Bu, gelişiminizin ve bizim burada bulunmamızın bir gereğidir.
Bir insan gibi düşünmeyin! İnsan olduğumuza göre bu nasıl olacak diye sorabilirsiniz?
Ruhun düşündüğü gibi düşünmenizi istemek çok şey istemek midir? Belki öyledir, ancak sizden insani düşüncelerinizi incelemenizi istesem çok şey mi istemiş olurum? Belki değil! Ruh gibi düşünün sevgili varlıklar, ruh sizinle birlikte yarattığında farkında olmadığınız birçok şey vuku bulur, çünkü biz sorularınızdan evvel yanıtları inşa ediyoruz, çünkü bizim zamanımız sizinki gibi doğrusal değil! Siz istemeden önce birlikte yaratıyoruz, bunu önceden mukadder kılmayla karıştırmayın. Siz özgür seçim gezegenindesiniz, ama biz zaman çizginiz içinde neye ihtiyacınız olacağını önceden bilme avantajına sahibiz. Yarın birlikte yaratıp tezahür ettireceğiniz şeyler ve durumlar şimdiden yerli yerindedir. Şifalar için, yolunuza çıkacak bolluk için, köşe başında sizi bekleyen ortaklıklar için, henüz tasarlamadığınız yaratımlar için oluşumlar şimdiden başlatılmıştır.
Sevgili varlıklar, Ruha kendinize güvendiğiniz gibi güvenin. Bizimle birlikte yaratırken varsayım ve korkuyla meşgul olmayın. İnsanlığınızı bir yana bırakın ve bilemeyeceğiniz çözümlere güvenin, çünkü bu kontratın bize ait bölümüdür! (Sayfa: 141-150)

SAĞLIK VE ŞİFA NİTELİKLERİ (17 Ağustos 1993)

Hastalık ve Dengesizlik : Ruh size rahatsızlık, hastalık ve dengesizlik vermez, Ruh sizi dersteki bir insan olarak yargılamaz, Ruh size ceza vermek için burada değildir. Rahatsızlığınızın nereden geldiğini bilmenizi istiyoruz. Yanıt zaten birçoğunuzun bildiği bir şeydir, daha önce yazılmış ve aktarılmıştır. Rahatsızlık sizden hasıl olur, o sizin seçiminizdir. Enkarne olmadan önce onu yaratmayı ya da ona izin vermeyi kabul ettiniz. Bu yüzden ondan siz sorumlusunuz. Tıpkı kollarınız, bacaklarınız gibi o hastalık yaratılıştan sizindir, onu talep ettiğiniz için şimdi buradadır. Dünyada değilken böylesine korkunç bir şeyi talep etmiş olmanız size garip gelebilir, ama biyolojinizdeki zayıflık ve hastalıklar sadece karmadır. Bu dersteki insanlığın beden dilidir.
Şimdi size insan bedeninin farkında olmayabileceğiniz niteliklerinden söz edeceğim.
Kutupluluk : Sevgili varlıklar, modern hastanelerinize gittiğinizde hiç kimse organ kutupluluğunuzu ve manyetik dengenizi ölçmez ve yeniden ayarlamaz. Oysa organ kutupluluğunuz ve kutupluluğunuzun dengesi sağlığınız için çok önemlidir. Size daha evvel içinde oturduğunuz manyetik alan koltuğundan söz etmiş, o olmasa kesinlikle öleceğinizi söylemiştim. O alan biyolojiniz için tasarlanıp yaratılmıştır. Bedeninizin kutupluluğuyla yerkürenin kutupluluğu “tokalaşma” halindedir. Eğer dengeliyseniz, kutuplarınız doğruysa hastalığa yakalanmazsınız, daha evvel söylediğim gibi anahtar kilide uymaz. İşte bu yüzden kutupluluğu saptamanız gerekir. Her organ yanındaki organla etkileşen kendi kutupluluğuna sahiptir. Burası biraz karmaşıktır, çünkü iki tür kutupluluk vardır. Mutlak ve görece. Mutlak kutupluluk ikiz kutup gibidir, yani insanın fiziksel eğilimi ne olursa olsun pozitif ve negatif uyumlanma aynı kalır. Görece kutupluluk ise, insanın eğilimine göre değişir. Sadece iki organ görece kutupluluğa sahiptir, insan cildi ve beyni. Tüm kutuplaşmış organlar gezegenin kutupluluğuna karşılık verirler, görece olanlarsa ayrıca insanın fiziksel eğilimine karşılık verirler.
Kutupluluk sağlık nedenleriyle ölçülebilir. Bunun nasıl yapıldığı bir sır değildir, bunu on beş yılı aşkın bir süredir biliyorsunuz. Parmak uçlarından ölçülür, ölçen aygıt halen Almanya dediğiniz ülkede bulunmaktadır. Almanya, buzul devrinden önce var olan Atlantis dediğiniz kıtayla güçlü benzerliklere ve niteliklere sahiptir. Bildiğiniz gibi Atlantis insanlığın tanıdığı en yüksek bilime sahipti. Almanya’da kutup ölçme aygıtına sahip olanlar eğer bu satırları okuyorlarsa, onları bu aygıtı gün ışığına çıkarmaya davet ediyorum, çünkü artık onun bilimle buluşmasının zamanı geldi.
Devinim : Dünyanızda hayvanların doğumunu huşuyla izlersiniz, çünkü onlar hayvanlıklarını yalanlayan içgüdü ve sezgilere sahiptirler. Kendilerine saldırabilecek yırtıcı hayvanları tanırlar, ana rahminden çıkar çıkmaz nereye saklanacaklarını bilirler. Hiçbir öğrenim görmedikleri halde yiyeceğin nerede olduğunu anımsarlar. Bazıları manyetik yolculuk da yaparlar, bu olay biyolojik alanla yerkürenin manyetik alanının moleküler düzeyde birleşmesidir. (Göçmen kuşlar, yunus ve balinalar yönlerini dünyanın manyetik alanını izleyerek saptarlar)
Çocukların hareketlenir hareketlenmez ilk yaptıkları şey dönmektir. Bu bir rastlantı değildir, bunu niçin yaparlar? Çünkü sezgisel olarak dönmenin organlarının kutuplaşmasını dengeleyeceğini bilirler. Biraz büyüdüklerinde ise el ele tutuşup dönerler. Bunlar size çocukça ve saçma gelebilir, ama gereklidir, devinim denge açısından çok önemlidir. Devinimin yönü de önemlidir, nedenini size açıklayacağım, çünkü bunların artık bilinmesinin zamanı geldi. Eğer ekvatorun ya da sıfır enleminin üzerinde sola doğru dönerseniz bu kutupluluğunuz için yumuşak bir dürtme olur, yani yumuşak bir kutuplanma olur. Sağlık için iyidir ve dengeyi korur. Sıfır enleminin üzerinde sağa doğru dönüş şifa içindir, çünkü sağa dönerek çok daha fazla enerji üretirsiniz. Sıfır enleminin altında yaşayanlar için durum bunun tersidir. Neden böyledir? Çünkü siz kutupluluğa sahipsiniz, auranız kutupluluğun toplamı ve farkıdır, kişinin denge ve sağlığına göre değişir.
Ön ve Arka : Şifacılar, şimdi size çalışmanızda yardımcı olacak bir şey söyleyeceğim. İnsanları kutuplu olarak düşünün, ellerinizi üzerlerine koyarak ya da onlara dokunmadan şifa verirken bunu ikiz kutup bilgisini göz önünde tutarak yapın, yani iki elinizi aynı anda hastanın her iki yanında, bedenin ön ve arka kısmında kullanın. Şifacı olarak kutuplaştığınızı ve enerjiyi hastaya geçirdiğinizi düşünün. Bu uygulama sonunda şifalarınızın daha etkili olduğunu göreceksiniz. (Sayfa: 152-159)


ÇEVRENİZDEKİ VARLIKLAR (22 Eylül 1993)

Dünya Üzerindeki İnsanlık Tarihi Sınırlıdır : Siz bu gezegende harika bir soya sahipsiniz! Soyunuz 300 bin yıl kadar eskiye dayanır. Ancak kim olduğunuzu bilmek için eskiye gitmeniz gerekiyorsa 100 bin yıl kadar önceye gitmenizi tavsiye ederim. Neden mi? Eğer bundan daha eski bir dönemi içeren bilgi arayışına girerseniz size benzemeyen insanları inceliyor olursunuz, çünkü 100 bin yıl önce belirgin bir değişiklik olmuştu. Şimdi çevrenizde tanıdığınız insanlar ancak 100 bin yıl önceki insanlara benzemektedir, ondan evvel farklı bir senaryo vardı. Senaryo ilginizi çekebilir, ama bu gece bu konuda konuşmayacağız. Geçmiş celselerde buzul devrinden önceki tarihinizden ve türünüzün tohum biyolojisinden söz etmiştik. Fark DNA’dadır, kendi benzerinizi onunla tanırsınız.
Evrensel Yapı : Bu yapıyı kavrayamazsınız, damganızdan ötürü açıklanabilir değildir. Şunu bilin ki bu yapı gezegeninizde sahip olduğunuz hiçbir şeye benzemez. Burada insanlar güç ve kontrol için hiyerarşik düzenlemeler yapma eğilimindeler. Ne kadar demokratik olursanız olun yapınız en çoğuna sahip olandan en azına sahip olana doğrudur! Damganız yüzünden böyle yapmayı seçmişsiniz. Fakat bu evrenin işleyiş biçimini yansıtmaz, çünkü evren kontrole tabi değildir. O şöyle düzenlenmiştir. İçerden dışarıya doğru etki ve yönetim yarım daireleri halindedir. Güç ve kontrol sözcükleri evrensel örgütlenmede bildiğiniz anlamı taşımazlar. Evren sevgi ve amaç üzerine merkezlenmiştir. Merkezden en uzak olanlar ille de en azına sahip olanlar değildir! Burada size açıklayamayacağım bir nitelik var. O şifrelidir ve sizin için hiçbir anlam ifade etmez. Etki ve yönetim yarım daireleri merkezden ötede giderek genişledikçe dış kısımdakiler tekrar içeri kıvrılır ve merkez olurlar. Evrensel yönetimde yaratma ve sevgi hiyerarşisinin şekli budur. Bu zor bir kavramdır!
Çevrenizdeki Varlıklar : Şimdi sadece sizinle düzenli olarak konuşabilen varlıklardan, yani destek grubunuzdan söz edeceğim. Onlar bu dünyayı tanırlar, gezegenin rüştünü ispat ettiğini bilirler, kim olduğunuzu da bilirler. Onlar medyumlar kanalıyla sizinle konuşmuş ve konuşacak olan varlıklardır. Diğerlerinden daha önemli olduğu için değil, ama en uzak yerden geldiği için size Kryon’dan bahsedeceğim. Onun güneşin içindeki Güneşten, büyük merkezi bölgeden geldiğini söylemiştim. İşte merkezin dışa doğru açılışı ve teması! Şimdi size onun başka bir ismi olduğunu söylüyorum. O Ana Yaratıcı Güçtür, benim çıkıp yayıldığım yerdir, şimdi sizin için yaptığım şeyi başkaları için birçok kez yaptım. Beni size yollayan Ruhun sevgi ve şefkatidir, beni Işık Kardeşleri denen bir grup gönderdi. Onlar her zaman dünyadaydılar, çok eskiden beri! Bana buraya niçin geldiğim, gelmemi gerektiren bir olay olup olmadığı hep sorulur. Evet bir olay vardı, ilk kez bu olayın ne olduğunu size anlatacağım.
Geçmiş celselerde buraya hangi yılda geldiğimi söylemiştim. Ondan iki yıl önce, 1987 yılının sekizinci ayında buraya gelmemi gerektiren bir olay oldu. O tarihte Ruh, dünyanın titreşiminin evrensel plana uyup uymadığını görmek için gezegeninizi sorguladı. Astronomik düzlemde bir “anahtarın kilide uyması” senaryosu “Hazır mısın?” diye sordu ve gezegen “Evet” diye yanıtladı, çünkü 1987 yılının sekizinci ayındaki titreşimler başardığınız şeyi açıkça kanıtlıyordu. Bu olay herkesi gezegeninize davet eden bir çağrı oldu. Rehberleri, üstatları, işçileri ve makine ustasını! Böylece yolculuğuma başladım. Bu tür şeyleri bilenler olayın ne anlama geldiğini anlarlar. Evet bunlar bir araya getireceğiniz bilmecenin küçük parçalarıdır!
Enerji ağını yeniden ayarlamam karmaşık olmasına rağmen aktardığım bilgiye denk gelecektir. Ayarlama “on ikinci ışın” dediğiniz şeyi kolaylaştırır. Eğer bunun ne anlama geldiğini biliyorsanız, çakralarınıza hitap eden ışınların renklerinin birleşerek on ikinci ışını meydana getirdiğini de anlarsınız. O halde, eğer ben bu gücü kolaylaştırıyorsam, sizin insan olarak kökten değişecek olmanız da bir sır değildir, çünkü o tüm çakralarınızı etkiler. İşte enerji ağı ayarlamalarım biyolojinizin işini böyle kolaylaştırır. Şimdi Tanrının üçlü takımının YERKÜRE, BİYOLOJİ ve RUH olduğunu anlıyor musunuz? Benim çalışmam tüm bunları etkiler ve koordine eder, Kryon’un hizmeti budur. Ancak, Ana Yaratıcı Güç’ten olmam sizi daha fazla sevmeme yol açıyor, çünkü ben dersteki varlıkların bantlarını ve renklerini net bir şekilde “görüyorum.” Onları benden gizleyemezsiniz, kim olduğunuzu biliyor, bu yüzden ayaklarınızın dibinde oturuyorum. Ayrıca destek grubumun da Jüpiter’in yörüngesinde konumlandığını söylemiştim. Bu konum, Jüpiter’in Güneşin çevresindeki yörüngesini ima eder, Jüpiter gezegeninin yörüngesindeki bir uyduyu değil! Destek grubum çok büyük bir geminin içindedir, geminin adı ise Kral Arthur’la ilgili öykülerinizde gizlidir, bu da başka bir bilmecedir. Dünyadaki çalışmamı destekleyen yaklaşık 100 bin varlık var.
Galaksi - Sizin Merkezi Grubunuz : Her bir galaksi yaratıcı bir yönetime, ismi olan bir gruba sahiptir, Ruh nadiren bir şeye numara koyar. O tüm parçaları ismen bilir, numara koymak beşeri bir alışkanlıktır. Galaksinin merkezinde sizden sorumlu olan grubun ismini henüz bilmiyorsunuz. Bu gece onlara Sagittariuslular diyeceğiz. Dışarı çıkıp Sagittarius Takımyıldızı yönüne baktığınızda, Samanyolu Galaksisinin merkezine doğru bakmış olursunuz. Bunu yay burcunda doğanlarla karıştırmayın, bu sadece yönsel bir referanstır.
Arkturuslular ve Ashtar Kumandası : Bu grup size daha yakın olan, halen medyum kanalıyla bilgiler veren bir gruptur, onlara Arkturuslular diyorsunuz. Onlar bölgenizde yönetici konumundaki Ashtar Kumandasıyla yakın ilişki ve yardımlaşma içindeler. Aralarındaki farkı ayırt edebilmeniz zordur, mesajlarında Kryon’unkilere denk düşen sözleri arayın. “Şimdi zamanı” olduğunu unutmayın, “Işık savaşçıları” olduğunuzu unutmayın! Onların görevi genç insanlarla ve çocuklarla çalışmaktır, soracak olursanız bunun böyle olduğunu söyleyeceklerdir. Ben işimi tamamladıktan 11 yıl sonra Arkturusluların da buradan ayrılması programlanmıştır, bu da bir bilmecedir, kanıtı arayın! Arkturuslular tarafından bilginin ne zaman aktarıldığını öğrenin, sayıları bir araya getirin ve doğrulamayı elde edin. Bugün Ruhun önünde oturup gerçeği işittiğinizi bilin!
Ashtar Kumandası ve Arkturuslular hükümetlerinizle konuşanlardır. Bunları, galaksinizin diğer bölgelerinden gelip de burada düşüp parçalanan gemilerle, ölüleri hükümetiniz tarafından bulunan, hatta canlı olarak ele geçirilen o varlıklarla karıştırmayın. Onlar Ashtar Kumandası ya da Arkturuslular değildir. Ashtar Kumandası üçüncü boyutla onun üstündeki boyut arasında hareket edebilir, yani size görünme ya da görünmeme yeteneğine sahiptirler. Büyük sevgi mesajları getirirler, ana amaçları gezegenin gençlerine yöneliktir, size olağanüstü ve yararlı bilgiler aktarırlar.
Sizin Tohum Grubunuz : En kolay ilişki kuracağınız varlıklar sizi teşvik edip harekete geçirmek üzere burada bulunanlardır. Bilimlerine vakıf olmamanız için biraz uzak duruyorlar. Sizinle aynı biyolojiye sahipler, onlar sizi tohumlayanlardır. Yedi Kız kardeş Takımyıldızından (Pleiades) gelmişlerdir. Size onlardan daha yakın hiç kimse yoktur, aranızda dolaşsalar tanıyamazsınız. Onlar da sizin boyutunuzdalar, eğer dikkatli olmasalar bilimleri sizinkine karışabilir, oysa henüz bunun zamanı gelmemiştir. Vaktiyle sizi tohumladıkları için, bu grup içinde büyük heyecan var. Aydınlanmış varlıklar olarak size bilgi aktarırlar.
Güneş Grubu : Bazılarının Güneş Grubu, bazılarının melek dediği varlıklardır. Evrensel tarih konusunda diğerlerinden daha gerçek bilgiler aktarırlar. Onları altın renklerinden tanıyabilirsiniz. Ben şimdi Solara ve Başmelek Mikail olarak bildiğiniz varlıklardan söz ediyorum. Onlar da sizi Kryon gibi yürekten sevmektedir. Sevgili varlıklar, sadece bir medyumu, bir destek grubunu dinleyip her şeyi öğrenemezsiniz. Bizler kendi alanlarında uzmanlaşmış varlıklarız, birçok varlığı dinleyip bilgi alın, sonunda bu bilgileri bir araya getirip parçalı bulmacanızı tamamlayacak ve aydınlanacaksınız.
Üstatlar : Üstatların ortak nitelikleri, geçmişte hepsinin dünyada insan olarak yaşamış olmalarıdır. Onların görevi medyum kanalıyla pratik ve uygulanabilir bilgiler vermektir. Bunlar; İsa, Vaftizci Yahya, Kral Süleyman, Kral Arthur, birçok firavun ve büyük bilgelik gerektiren yüksek konumlarda bulunmuş bazı varlıklardır. El Morya, Sananda, Mahatma, St. Germain ve Kuthumi size bilgi veren varlıkların sadece bir kısmıdır. Onların mesajlarını iyi dinleyin, çünkü özel mesajlardır.
Tapınak Hakkında : Bu grup tarafından, tapınağın tekrar inşa edilmesi konusunda bir hayli bilgi verilmektedir. Bu gece aranızda oturan ve bu konuyla en çok ilgilenen insan duysun diye söylüyorum. Kral Süleyman’dan bu yana medyum kanalıyla aktarılan tapınak bilgisinde birçok şey değişmeden kalmıştır. Tapınak bu kıtanın, (Amerika) bu ülkenin güneybatı bölgesinde yeniden inşa edilecekti. Bu hala uygundur, giriş kapısı açık ve hazırdır. Ama şimdi bir değişiklik var, bu kıtada iş görecek dört kapı daha bulunuyor. Tapınak bu beşinden herhangi birinin üzerine inşa edilebilir. Eğer onların yerlerini bulmak istiyorsanız bulabilirsiniz, çünkü Hopi ulusu bu bilgiyi medyum kanalıyla alıp açıklamıştır. Tapınak mezun olmuş bir dünya için iletişim merkezi olacaktır. O yeni fenerdir, inşa edildiği zaman diğer boyutlarla iletişim kuracak ve evrene şöyle diyecektir: “Biz Dünyayız, özgür seçim gezegenimiz mezuniyet statüsündedir, artık gelebilirsiniz!”
Siz: Dünyanın evrensel düzende çok küçük olduğunu, belki yıldız sistemlerinin büyüklüğü içinde bir hiç olduğunu düşünebilirsiniz. Bu asılsız bir düşüncedir, tüm aydınlanmış varlıklar sizin kim olduğunuzu bilirler. Bu gezegen heyecanın bol olduğu bir yerdir sevgili varlıklar, çünkü siz derste olan yücelmiş varlıklarsınız. Burada değilken çok yücelerde durur, birçok renkle donanıp renk bantlarınızı sergilersiniz. Herkes bu renkleri tanır ve sizi onurlandırır. Sizin işiniz en zor olanıdır, Kryon’un işinden çok daha zor ve onurlandırıcı bir iştir!
Karanlık Varlıklar : Lusifer’i arayanlar bir hayalet yaratıyorlar, çünkü evren isteklerinizi yargılamadan harfiyen yerine getirir. Bu yüzden Lusifer’i bulmak isteyenler de isteklerine kavuşturulup memnun edileceklerdir! Siz nasıl şifayı, sevgiyi yaratma gücüne sahipseniz, onlar da olumsuzu, negatifi yaratma gücüne sahipler. Lusifer onların yaratıp oluşturdukları bir hayalettir. Ama şunu asla unutmayın, aydınlanmış ve dengeli bir kişi bile Lusifer’i zikredip çağıranların arasında özgürce durabilir ve hiç etkilenmeden onların üzerinde mutlak bir güce sahip olabilir. Bu gezegende yeni gücünüzü etkileyebilecek hiçbir şey yoktur. Negatifi çağıranlar dengesizdirler, bunu dengesizliklerinden ötürü yaparlar. Bunun gezegendeki negatif varlıklarla hiçbir ilgisi yoktur, onlar sadece niteliklerinize çekilir, sizi bilmek isterler, çünkü siz onların kütüphanesisiniz!
Böyle birkaç grup var, bir grup duygularınız hakkında bilgi peşindedir. Müdahale etmeme kuralının izin verdiği ölçüde biyolojinizi etkilemelerine, karmanızı kolaylaştırıp ona yardımcı olmalarına izin verilir, onlar bir bakıma dersinizin parçalarıdır! Bunun anlamı şudur: Her insan dengeyi kendi başına yaratabilir, negatifi özümseyip dönüşüme uğratabilir. Dediğim gibi karanlık varlıklar duygularınıza çekilirler, çünkü onlar hiçbir duyguya sahip değiller. Duygular enerjidir, siz onu arayanlar için bir fener gibisiniz! Bir diğer grup karmanızla ne yaptığınızı merak eder. Işığa çekilen pervaneler gibi etrafınızda dolaşırlar, onların da dersinize katkıda bulunmalarına izin verilmiştir. Etrafınızdalar, çünkü onları korkularınızla besliyorsunuz. Daha fazla besine ihtiyaç duydukları için geri gelip yaşamınızı istila eder, sizi aşağı çekmeye çalışırlar. Bu senaryo insanlara ne kadar inanılmaz gelirse gelsin gerçektir. Onları, Lusifer’i çağıran insanların ayaklarının dibinde kendilerine ziyafet çekerken bulabilirsiniz! Bu karanlık varlıklardan korkmanıza hiç gerek yok, çünkü onlar üzerinde mutlak bir güce ve egemenliğe sahipsiniz.
Bir başka gruptakiler biyolojik olarak size benzerler. Onlar galaksinizin diğer bölgelerinden gelmişlerdir. Dünyanıza gelebilecek araçlara sahiptirler, ama sırf bu bilime sahip olmaları onların aydınlanmış varlıklar olduğu anlamına gelmez. Gemileri burada düşüp parçalanan varlıklardır onlar. Yaptıkları hatalar sonucu yakalananlar onlardır, Ashtar grubu değil. Bugün dünya hükümetleri tarafından incelenen bilim, bu varlıkların bilimidir.
Merkezden dışa doğru tüm bu varlıklar Ruhun şefkatini temsil ederler. Onlar sizi desteklemek için buradalar. Hepsi de! Uygunsuz görünen varlıklar bile bu özgür seçim gezegeninde dersiniz için bulunmaktadır. Unutmayın ki size yeni gücünüzü kazandıran şey, bu olumsuzluklara rağmen yaptığınız çalışmadır.
Rehberler : Şimdi son olarak bir başka gruptan söz edeceğim. Bunlar sessiz varlıklardır. Onların medyum kanalıyla çok az bilgi aktardığını görürsünüz, çünkü çok meşguldürler. Evet rehberlerinizden söz ediyorum. Onlar yaşamınızın başlangıcında tayin edilen, yanınızda durup elinizi tutan ve sizi seven varlıklardır. Onlar zaman zaman hissettiğiniz, erişilmez sandığınız, rüyalarınızda görünen varlıklardır. Rüyalarınızda Ruhla konuşabilirsiniz, ama uyanıp rüyanızı anlattığınızda onlar hayaller olarak kabul edilip umursanmazlar. Oysa rüyalar genellikle rehberlerinizle iletişim vasıtalarınızdır. (Sayfa: 172-190)


UYANIŞ ÇAĞRINIZ (10 Şubat 1994)

Sevgili varlıklar, Kryon ve Büyük Merkezi Kaynaktan gelen mesajlar gruplara hitap etmez, Ruh bireylere ve yüreklere hitap eder. Birkaç gün önce celse yerinden pek uzak olmayan bir yerde meydana gelen depremden Kryon bizi neden haberdar etmedi diye soruluyor. Bu gece bu soruya verilen yanıtlar bireylere ve yüreklere seslenecektir ki, meydana gelen hiçbir şeyden korkmayasınız. Yerküre değişiklikleriyle birlikte gücünüzde de değişiklikler olduğunu, onların birbirleriyle orantılı olduğunu ve birlikte hareket ettiklerini anlayacaksınız. Biri verilir ki diğeri meydana gelebilsin. Bunlardan korkarak yaşamak zorunda değilsiniz, neyin meydana geldiğini anladığınızda huzura kavuşacaksınız.
Kryon bu akşam size depremlerden, iklim değişikliklerinden, tarımsal değişikliklerden ve yerkürenin magmasından söz edecek. Yerküreniz değişiyor, ben bu yüzden buradayım. Bu değişiklikleri gerçekleştirmek için çağrıldım. Dünya mezuniyet statüsüne hazırlanıyor sevgili varlıklar. Sevgiye, bolluğa ve barışa, diğer boyuta açılan kapıya hazırlanıyor. Bunların hepsi önümüzdeki 8 yıl içinde gerçekleşecektir. Bir iki yüzyıldır vaki olmamış şeyler şimdi vaki olacaktır.
Depremlerin nasıl meydana geldiğini bilenler, onların manyetik alan mekanizmasıyla ilintili olduğunu da bilirler, çünkü manyetik alan yerkürenin çekirdeğiyle güneş arasındaki mekanizmanın kutupluluğu tarafından üretilir. Kryon manyetik enerji ağını ayarlamaya başladığında bazı şeyler vuku bulacaktır, bu hiçbiriniz için sürpriz olamaz.
Eğer yaşadığınız çevre sizi korkutuyorsa hemen oradan ayrılmalısınız, çünkü sevgili varlıklar bu bölge hareket etmeye devam edecek ve giderek daha çok sarsılacak! Yerküre daha önce hiç ihtimal vermediğiniz yerlerde de harekete geçecektir. Amerika’nın buğday yetiştirilen orta bölgesinde tam bir güvenlik içinde yaşadıklarını düşünenler bilsinler ki yerküre orada da harekete geçecek. Çöllerde yaşayıp da deniz kıyısında yaşayanlara bakarak “orada yaşamak istemezdim, orası deprem bölgesi” diyenlere gelince, onların toprakları da harekete geçecek, gördüğünüz gibi tüm yerküre hareket halindedir.
Hava durumunuzdan söz edelim. Bilim adamlarınız geçen ay şaşırtıcı rastlantıların meydana geldiğini ve bunun alışılmadık aşırı bir soğuk hava yarattığını söylüyorlar. Bakalım şaşırtıcı rastlantılar tekrarlandığında ne diyecekler? Evet, hava durumunuz değişmeye devam edecek, buna hazırlanın. Tarım bölgelerinde ekin yetiştirenlere de bir tavsiyem var. Daha önce ekin yetiştirdiğiniz bölgelerde artık ekin yetişmeyecek, oysa daha önce hiçbir şeyin yetişmediği bazı bölgeler verimli hale gelecek.
Şimdi magmadan, yani yerkürenin içsel sıvısından söz edelim, çünkü onun daha çoğunun ortaya çıktığını göreceksiniz. Manyetik enerji ağı kayarken, yerküre ona uyarak hareket edip kıpırdanırken, hava durumunuz değişirken yerkürenin çekirdeğinde de kaymalar olacaktır. Bunun sonucunda yanardağ patlamaları meydana gelecek ve okyanusta yeni adalar oluşacaktır. Uyuyan yanardağlar faaliyete geçebilir, tepe olarak gördüğünüz kimi yerler köpüren cehenneme dönebilirler. Biz bunları korku yaratmak için söylemiyoruz, ama neyin olup bittiği konusunda hiçbir fikri olmayanlar korku üretecek ve bunları olumsuzluk olarak göreceklerdir. Bu korkunun üretilmesi bile gezegenin karmik niteliğiyle ilgilidir. Sevgili varlıklar, önümüzdeki 8 yıl içinde gezegeninizde meydana gelecek şeyler bunlardır.
Şimdi vereceğim haber büyük bir korku yaratabilir, ama aslında iyi bir haberdir. Size bir randevudan söz edeceğim. Bazılarının asteroit, bazılarının meteor dedikleri uzaydaki karanlık, uğursuz bir kaya kütlesinden söz ediyorum. Yaklaşık bir kilometre çapındaki bu kayanın evrendeki tüm varlıklar tarafından bilinen bir ismi var. Ona “ölüm kayası” denir, ona “Mirva” denir. Bu kara kütlesinin önümüzdeki 8 yıl içinde dünya üzerindeki bir kıtaya çarpması kararlaştırılmıştı. Senaryoya göre, düşeceği kara parçasını yok etmenin yanı sıra dev bir toz bulutunu da havalandıracaktı. Ve bu olay gezegeninizin sonu olacaktı. Sonra o toz bulutu ısınma etkisi yaratacak, kutuplardaki buzullar erimeye başlayacaktı. Sonuçta su kütlesi dünyanın diğer bölgelerine akarak okyanusların seviyesini yükseltecek ve artan ağırlık gezegenin ekseninin kaymasına yol açacaktı. Sonuçta hepiniz yok olacaktınız, evet Mirva geliyordu!
Size daha önce Kryon’un buraya 1989 yılında geldiğini ve 1992 yılında bilgi aktarmaya başlamadan önce üç yıl boyunca bir hazırlık yapıldığını söylemiştim. Ayrıca Kryon’un destek grubunun Jüpiter’in yörüngesinde bulunduğunu da anlatmıştım. Sevgili varlıklar, şimdi size söyleyeceğim şeyde büyük bir ironi var. Bilim adamları dikkatle dinleyin, siz Jüpiter’in yörüngesiyle, Güneşin çevresindeki asteroitlerin yolu arasındaki matematiksel oran ve ilişkiyi bilirsiniz, bu nedenle bizim neden Jüpiter’de konumlandığımızı da bilirsiniz. Bu salonda bulunanlar bile bunu tahmin edebilirler.
Güneş sisteminde bulunduğumuz o üç yıl içinde görevimiz Mirva’yı tamamen etkisiz hale getirmekti. Şimdi karşınızda sevinç içinde oturuyorum, çünkü bir kilometre çapındaki bu “ölüm kayası” parçalara ayrılmıştır. Bu gizemli bir şey değildi, Mirva’nın başına gelenlerin daha önce vuku bulmuş örnekleri vardı ve bilim adamlarınız bu olayı daha önce başka asteroit yollarında gözlemlemişlerdi. Gördüğünüz gibi bu birçok rastlantının olağanüstü biçimde bir araya getirilişiydi. Burada mistik diyebileceğiniz hiçbir şey yok, buraya geldiğimizde vuku bulacağını bildiğimiz şeyleri harekete geçirdik. Siz bunu hak ederek kazandınız.
Mirva artık yok! Kaya parçalarının önümüzdeki sekiz yıl içinde gezegeninize çarpmak üzere yollarına devam etmelerine rağmen artık çok az sayıdalar ve yolları değiştirilmiştir. Gezegenin enerji düzeyine bağlı olarak kaya parçaları buraya hiç isabet etmeyebilir. İçlerinden biri gezegene çarpsa bile bu en fazla 100 metre çapında bir kaya olacaktır. Bu da korku yaratabilir ama gezegeni yok etmeyecektir!
Evet sevgili varlıklar ne kadar önemli olduğunuzu görüyor musunuz? Neyi başarmış olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Tüm bunlar 1987 yılının sekizinci ayında dünyaya
“Hazır mısın?” diye sorulup Ruhu çok şaşırtacak şekilde “Evet” yanıtı alınınca yapılmış bir çalışmaydı. Gezegensel titreşim, tüm Ruh kutupluluğunu değiştirdiğinizi gösteren noktaya kadar yükselmişti.
Artık Mirva dediğimiz olay gerçekleşmeyecektir. Şimdi bu olayın Hopi Kızılderililerinin haritasını nasıl etkilediğinden söz edelim ve Nostradamus tarafından üretilen daha yeni haritayla ilgili olarak neyin meydana geldiğini açıklayalım. Hopi haritası sizin için şaşırtıcı bir bilgiye sahiptir, fakat artık geçerli değildir, çünkü onun suların kıtanızı tedricen kaplayışını anlatan bölümü Mirva gezegeninize çarptığı takdirde gerçekleşecekti. Oysa ben size Mirva’nın artık yok olduğunu söylüyorum, yani haberler Hopi haritasının kehanetinden daha iyidir, bu yüzden kehanetin suyla ilgili bölümünün çoğunu artık yok sayabilirsiniz.
Nasıl olur da eski bir medyum yeni bir medyumdan daha iyi bilgiye sahip olabilir diye sorabilirsiniz, çünkü Nostradamus sadece dört yüzyıl önce yaşamış, o da Mirva ile ilgili kehaneti aktarmıştı. Bu felaket gerçekleştiğinde kıtanızın sularla kaplanacağını söylemişti, çünkü son beş yüzyıl içinde bilinciniz büyük bir düşüş göstermişti. Size verilmiş teknolojiyi olumsuz amaçlarla kullandınız, bu yüzden Ruhun beklentisi dünyanın sona erdirilmesi ve deneyin bitirilmesi yönündeydi! Bunlar Nostradamus’un dönemleriydi, Mirva’yı kehanet ettiğinde olayın yüzlerce yıl sonra gerçekleşeceğini biliyordu. Bu kehaneti de fırlatıp atabilirsiniz, o artık doğru değildir, çünkü siz kehaneti şu son elli yıl içinde değiştirdiniz. Böylece Hopi haritasının bilinci Nostradamus’unkinden daha doğru olarak yükselmektedir. Hopi haritası, diğer boyutlarla iletişim yerleri haline gelecek kıtanızdaki beş kapının yerlerini de doğru olarak göstermektedir. Tapınak bunlardan birinin üzerine kurulabilir. Bunlar kozmosla iletişim yerleridir. Birçoğunuz bunun başlangıcını görecek kadar yaşayacaksınız. Bunlar tümüyle iyi haberler, ama en iyi haber Mirva artık ölüm kayası değil!
Şimdi şu sorunuzu yanıtlayacağız. Neden ben bunları çekmek zorundayım? Neden korku içinde yaşamak zorundayım? Bu sizin uyanış çağrınızdır sevgili varlıklar. Uyanabilmeniz için yaşamınızın biraz karışması ve biraz korkmanız gerekiyor, çünkü korku beşeri doğanızdır, o sizin damganız ve aşınızdır. Onun dönüşüme uğratılması ve aşılması murat edilmiştir, size işkence etmesi değil! Bu soruyu soranlar, korkunun gezegenin titreşimini yükselten bir duygu olduğunu anlamıyorlar!
Şunu hatırlayın sevgili varlıklar, buraya gelmeden evvel yaşamı ve ölümü planladığınız bir planlama toplantısı yapmıştınız. Korkunç, trajik, olumsuz olarak gördüğünüz şeyler tarafınızdan planlanmıştır. Bu, kaza dediğiniz ölümleri, hatta çocukların ölümlerini bile kapsar. Bir varlık çocuk olarak gelip ana-babasının karması için uygun şekilde ölmeyi kabul edebilir. Böyle bir sürü şey vuku bulmaktadır, dolayısıyla kaza, rastlantı diye bir şey yoktur. Tüm ölümler, grup halindeki ölümler bile uygundur ve bu yüksek benliğiniz tarafından bilinir. Oyun başarıyla sahnelendikten sonra belki siz oyuncular toplanıp büyük bir kutlama yapar, dünyada oyunun nasıl oynandığını, ne kadar iyi bir oyun çıkardığınızı tartışırsınız!
Ama artık işler değişmiştir. Yeni enerjinin hızlanışıyla, önümüzdeki 8 yıl içinde meydana gelecek şeylere rağmen burada kalabilmenizi istiyoruz. Ölüm, tekrardoğum ve yeni karma yaratma zamanları artık bitmiştir, çünkü artık verimsiz ve etkisizdir. Her şey şimdiye kadar olduğundan çok daha hızlı hareket etmektedir. Burada kalıp yüksek benliklerinizle birleşmenizi istiyoruz, çok uzun bir yaşam sürmenizi istiyoruz, bedeninizde mucizelerin meydana gelmesini istiyoruz! Niyet ederek burada kalabilirsiniz. Bu yüzden size kutupluluk bilgisini verdik sevgili varlıklar. Adımları şimdiden atan bazıları mucizevi bir şekilde şifa bulmuşlardır. Bu belgelenmiştir, kuşku duyan birçoğunuz tabloyu kavrayana dek tekrar tekrar vuku bulacaktır. Eğer aydınlanmışsanız, neyin olmakta olduğunu biliyorsanız ve büyük planın bir parçası olmak istiyorsanız, iri bir kaya parçası tarafından ezilmenizi ya da bir selde boğulmanızı arzu etmeyiz. Biz kalmanızı dileriz. Hemen bu gece rehberlerinize uzanın ve onların ellerini tutun!
Son olarak size bir uyumlanmadan 23 Nisanda (1994) yapılacak heyecan verici bir uyumlanmadan söz edeceğim. 23 Nisan hiçbir şey hissedilmeden gelip geçebilir, ama 23 Nisan şimdiye dek Hopi haritasıyla yapılmış en hayret verici uyumlanmalardan biridir, çünkü boyutlar arası bir kapının açılmasını sağlayacaktır. En sonunda diğer boyutlarla iletişim kurmanızı sağlayacak bir uyumlanmanın onur ve ayrıcalığına sahipsiniz. Bunun için katalizör olacak bir uyumlanma gerçekleşecek, böylece boyut kapıları en sonunda inşa edildiğinde bunun başarılmasının ne anlama geldiğini anlayacaksınız. (Sayfa: 199-214)

BİLİM

Kuşkusuz bugünlerde biliminizin farkında olduğu, ama henüz yayımlanmamış bir fenomenden söz etmiştim. Şu anda atmosferinize çarpan çok yüksek enerjili kısa gamma ışını patlamaları var. Buna neyin sebep olduğunu hatırlıyor musunuz? Bu daha evvel de söylediğim gibi üstat rehberlerin şu zamanda dünyaya gelirken bıraktığı izlerdir. Gördüğünüz gibi bu olayın spiritüel bir açıklaması var, çünkü spiritüel olan ebediyen fizikselle evlidir. Spiritüel olan biliminizin de temelidir, her gün yaptığınız gözlemlerin kurallarını oluşturur. (Bazı yayın organları, 1994’ün Şubat ayında atmosferdeki şiddetli gamma ışını patlamalarını haber yaptılar ve bilim adamlarının olayı izlediklerini duyurdular. Derleyen)
Dünya biliminiz aslında tepetaklak olmuştur, olması gerekeni göstermemektedir. Siz fenomenler arasında tutarlı bir karşılıklı ilişki olup olmadığına bakmıyorsunuz, onun yerine sadece bildiğiniz şeye yöneliyor, ona uyan varsayımlar çıkarıyor ve çevrenizde gözlemlediğiniz şeylere uyguluyorsunuz. Eğer bu küçük varsayımlar olmakta olana uymuyorsa onu tümüyle hesaba katmıyorsunuz. Size bir örnek vereyim: İnsan bedenindeki organların doğal ikiz kutup dengesini hesaba katmadınız, böylece onu ölçme ve dengeleme yolunu da görmezden geldiniz, oysa bunun kanıtı yüzyıllardan beri tüm çevrenizde bulunuyordu. Bu kadar aşikar bir şeyi nasıl görmezden gelebildiniz?
Ayrıca astrolojik etkileri de görmezden geldiniz. Bu yüzden gök cisimlerinin deviniminin hem gezegensel, hem de biyolojik manyetiklerinizle etkileşimde bulunduğunu yadsıdınız. Büyük bütün kendini oluşturan parçaların incelenmesini emretmektedir, oysa siz bireysel parçaları inceliyor, onu esas alarak bütünün evrensel işleyişiyle ilgili varsayımlarda bulunuyorsunuz!
Bilim adamları dinleyin, nasıl oluyor da diğer kültürlerde yaşayan bazı insanlar büyük şifaları bu kadar kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar? Nasıl oluyor da insan bedeni bir gecede hastalığı kendi başına bertaraf edebiliyor? Sağlık alanında kutupluluğun ve manyetizmanın ne kadar önemli olduğunu kabullenin artık. Bu size çok hizmet edecek ve ömrü uzatmada kullanabileceğiniz imkanlar sağlayacaktır. Aslında bu eski bir teknolojidir, onu yeniden keşfedin. Ayrıca egonuzu bir kenara itip ciddi bir astroloğa toplumunuzda hesaba katılmayan bu sistem hakkında sorular sorun. Bırakın astrolog bu güçlü ilişki ve bağlantıları göstersin. Astroloji mistik bir şey değildir, bir bilimdir.
Şunu unutmayın, şeylerin fiziksel gerçekliğine yaklaştıkça spiritüel esaslara da o kadar yaklaşmış olursunuz. Eğer inanç sisteminiz spiritüelliği bilimsel yanı yok diye dışlarsa çok geçmeden kişisel bir kördüğüme, içinden çıkılmaz bir duruma düşersiniz. Gerekli olan tek şey tüm olasılıklara açık bir zihindir. (Sayfa: 220-224)


BİLİM HAKKINDA SORULAR

Soru- Anti-yer çekimini keşfedebilir miyiz? Ufolar bunu mu kullanıyorlar?

Cevap- Anti-yer çekimi yanlış bir terimdir. Eğer bir insan kızgınsa, onun anti-sevgiyle dolu olduğunu söyler miydiniz? Yer çekimi, kütle ve zaman niteliklerinin değiştirebileceğiniz bir ürünüdür. Yer çekiminin kütlenin bir niteliği olduğunu biliyorsunuz. Düşüncenizde eksik olan şey yer çekiminin zamanla da ilintili olduğu, kütle ve zaman konusunun gayri doğrusal (non lineer) olduğudur.
Evrenin çoğunluğu, büyüklük ve yoğunluk oranlarını barındıran basit unsurlardan oluşur, gizemli bir nesnenin kütle ve yoğunluğunun asıl kanıtı onun diğer nesnelere nispetle hareket tarzıdır. Belli şekilde davranmayan nesneler bulduğunuzda hayrete düşersiniz. Şunu hatırlayın, gözlemleriniz kendi zaman çerçevenizle sınırlıdır. Bunun anlamı şudur, yer çekiminin özellikleri kütle ve zamanın bir sonucu olduğu için siz aslında sadece kendi zaman çerçevenizin özelliklerini görürsünüz. Bu konumdan biraz olsun ayrılabilseydiniz yer çekimi niteliklerinin tamamen farklı bir senaryosunu görecektiniz. Uzakta bir yerlerde, görünüşte küçük yoğun şeylerin muazzam kütle niteliklerine sahip olduğunu gördüğünüzde bunun tersinin de mümkün olabileceğini hiç düşündünüz mü? Demek istediğim şu ki, sizin anti-yer çekimi dediğiniz şey, aslında benim kütlesiz durum dediğim şeyin niteliklerini yaratan mekanizmadır. Bir nesnenin kütle niteliklerini, yani nesneyi kuşatan yer çekimi ve zamanın çerçevesini belirleyen şey küçük parçacık mekanikleridir. Büyüklüğü ne olursa olsun sıfır yoğunluğa sahip bir nesneyi hayal edebilir misiniz? Evrende çok az şey bu durumda bulunur, ama bir nesnenin gerçek kütlesini belirleyen yoğunluk mekanikleri kullanılarak bu yapay olarak yaratılabilir.
Sizin bilim formülleriniz buna izin vermez, en iyi teorileriniz bile kütlesiz bir nesne için hazır değildir. Eğer dediğim doğruysa, kütlesiz bir nesnenin enerjisinin sıfır olacağı sonucuna varabilirsiniz. Siz “kütle çarpı ışık hızının karesi eşittir tecrit edilmiş bir sistemin enerjisi” formülünü kabul ettiğiniz için, buna göre kütlesel bir nesnenin enerjisinin sıfıra eşit olması gerekiyor. Peki negatif kütleli bir nesnenin ne durumlar yaratacağını hayal edebilir misiniz? Negatif enerji kavramınız nedir? Ayrıca bu bilimsel tartışmayla ilintisiz olmasına rağmen, ışığın kütlesiz bir nesneye göstereceği tepki de ilginizi çekebilir. Güçlü yer çekiminin ışığı eğeceğini zaten tahmin etmiştiniz. Peki, kütlenin, enerjinin ve yer çekiminin yokluğunun bir nesnenin çevresindeki ışığa ne yapacağını sanıyorsunuz? Bunun üzerinde biraz düşünün. Bunu düşünürken negatif kütleyi, negatif enerjiyi ve tersine çevrilmiş yer çekimini de dikkate alın.
Bir elektrik alanına dik açılarda uzanan bir manyetik alanın etki hatlarıyla ilgili deney yapmak, bir nesnenin kütlesini değiştirme araştırmanızda size başarı sağlayacaktır. Bunlar, küçük parçacıkların kutupluluk davranışını geçici olarak değiştirecek, yoğunluğa, yoğunluktan yoksunluğa ya da onun tersine (negatif yoğunluğa) dönüştürecek mekaniklerdir. Bu şeyleri nasıl değiştireceğinizi keşfederken dikkatli olun, çünkü bu durumda küçük bir zaman kayması da yaratıyor olacaksınız.
Bu kütlesizlik durumu kısa bir süre önce ülkenizdeki bir bilim adamının ilkel atölyesinde doğru olarak yaratılmıştı (Nicola Tesla). Eğer bu atölyeyi ziyaret edebilseydiniz tavandaki delikleri ve yama vurulmuş cam ışık kapağını görecektiniz, çünkü kütlesiz nesne havalanarak oradan oraya çılgınca uçuşmuştu. Eğer bu bilim adamı elli yıl sonra doğmuş olsaydı deneyinin niteliklerini kontrol edebilecekti. Ancak o günlerde böyle bir deneyi yönetip kontrol edebilecek kusursuz gereçlere sahip değildi. O büyük bir tutkuyla bu fenomeni anlamak istiyordu, ama zor kontrol edilen ve seyrek gerçekleşen bir fenomen olduğu için çalışmasını hiçbir zaman insanlara gösteremedi, çünkü olayı doğru şekilde ve sürekli olarak yaratamıyordu.
Ufolarla ilgili soruya gelince, onlar dünyanın yer çekiminde yolculuk yapmak için kısmen bu sistemi kullanırlar. Gerçek bir kütlesiz nesnenin zamanınızın fizik yasalarına bağlı olmayacağını anlamalısınız. Çevresindeki her şey üzerinde kendi etkisini yarattığı için kütlesiz bir nesne beklenmedik çılgın başlangıçlar ve duruşlar, hızlar ve dönüşler yapabilir. Yüzde yüz kütlesiz bir nesne yer çekiminizden etkilenmez, bu yüzden sizi ziyaret eden uzay araçları büyük manevra yeteneğine sahiptirler. Bu size kütle niteliklerinin kolayca değiştirilebileceğini ve odaklanabileceğini göstermektedir. Peki, eğer negatif kütle sizin bildik kütlenize odaklanırsa ne olur? Yanıt geri itmedir. Yapay bir negatif kütleyi yer kürenin ortak kütlesine odaklamanın sonucu budur.


S- Atomik yapıdan söz etmişken, henüz keşfedemediğimiz yeni şeyler var mı?

C-
Evet var. Atomik yapıda gizlenen bir şey sizi hayrete düşürecektir, çünkü o tüm zaman ve uzay yasalarını ihlal eder gibi görünmektedir. “İkizler” birbiriyle bağlantılı bir çift atomik parçadır ve daima çift olarak bulunurlar. Onları nasıl keşfedeceğinizi söylemeyeceğim, bulduğunuzda zaten bulduğunuzu anlayacaksınız. Onların “ayak izini” şimdiden görüyorum. İkizlerin davranışı sizi çok şaşırtacaktır. Doğru biçimde uyarıldıklarında daima birlikte hareket ettiklerini keşfedeceksiniz. Deney yaparken birbirlerinden ayırmaya kalktığınızda onlar yine birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerdir. Birbirlerinden ne kadar uzaklaştırırsanız uzaklaştırın kesinlikle birlikte hareket edeceklerdir. İçlerinden biri güneş sisteminin ötesine fırlatılsa bile diğeri onu izleyecektir. Biri uyarıldığında diğeri de harekete geçecektir. Onlar ebediyen çift olarak varlıklarını sürdürürler ve yok edilemezler. Eğer birinin enerjisi dönüşüme uğratılacak olsa diğeri de aynı şeyi yapacaktır.
Bu keşif, zaman ve uzay konusundaki düşüncelerinizi tümüyle gözden geçirmenize sebep olacaktır. En yüksek hızın ışık hızı olmadığını anlayacak, ölçemeyeceğiniz bir hızla yolculuk yapan bir şeyi keşfetmiş olacaksınız. İkiz parçacıklar arasındaki bu iletişim, evrendeki tüm ruh varlıklarının iletişiminin temelidir. Bu, 1987 yılında dünyanın bir değişime hazır olduğunu anında bilmesini sağlayan mekanizmadır. Ben Büyük Yaratıcı Güçle böyle iletişim kurarım.


S- Dersteyken evrenin gerçek şeklini anlayabilecek miyiz?

C-
Hayır, bu uygun olmaz, bu sizi derste tutmaz, çünkü düaliteniz açığa çıkar. Bu gezegende başarmak istediğiniz şeye hizmet etmez. Bir gün artık dünya bildiğiniz şekliyle dershane olmadığında insanlar çok daha fazla şeyi bilir hale geleceklerdir.


S- Bilgisayar teknolojisi nereye gidiyor? Biz doğru yolda mıyız, bilgisayarlar tehlikeli midir?

C- Bilgisayar yeni çağ bilimi için gerekliydi. Her ne zaman bu tür bilimsel hızlanış görseniz bunun doğru olduğunu bilin. Ancak bilgiyle ne yapacağınız sizin sınavınızdır. Onu bir silah olarak mı kullanacaksınız, yoksa insan ve çevre sağlığı için mi? Dünyanın en şaşırtıcı bilgisayarının çevrenizdeki tüm biyolojik varlıklarda işlediğini gördüğünüz halde onu neden taklit etmeye çalışmıyorsunuz? Zaten bildiğiniz şeyi kimyayla birleştirmeye başlarsanız bilgisayar biliminizi derhal on bin kat artırabilirsiniz. Elektro-kimyasal bilgisayar evrenin gerçeğidir, biyolojinizin ve beyninizin gerçeğidir. İkisini birleştirmeye ne zaman başlayacaksınız? Elektriksel parametreleri kimyasal olanlarla birleştirerek akla hayale gelmeyen güç ve hız yaratan bir teknolojidir bu. Elli yıldır olup biten her şeyi hatırlayan ve tümünü ceviz büyüklüğünde bir yere depolayan bilgisayara ne dersiniz? Birçok teknik keşif, Ruh tarafından insani yapınız içinde çoktan yaratılmış olanı taklit ederek gerçekleştirilebilir.


S- Nükleer atıklarımızın en büyük tehlike olduğunu söylemiştiniz. Bu konuda ne yapabiliriz?

C- Aktif nükleer atığınız gerçekten de yüz yüze bulunduğunuz en büyük tehlikedir. Tek bir nükleer kaza (Çernobil) yüzünden geniş bir toprak parçasının ömürler boyunca nasıl zehirlenebileceğini gördünüz. Şu anda ülkenizde ismi “H” harfiyle başlayan küçük bir kent topun ağzındadır, geç kalmadan harekete geçmelisiniz. Nükleer atıklar nötr hale getirilmelidir. Onu nötr hale getirmenin birçok yolu var. Ama hala teknolojinizin sınırları içindeki çözüm çok basit ve kullanılabilir bir çözümdür. Nükleer atıkları yiyip yok eden mikro organizmaları bulun, onları geliştirin ve verimlilik oranlarını artırın. Bırakın nükleer atıklarınızı bu organizmalar yesinler!


S- Kryon, sanırım bir insan olduğum için bizim “doğrusal zaman” da, sizinse “şimdi” de bulunduğunuz gerçeğini bir türlü anlayamıyorum. Bunu açıklığa kavuşturacak bir örnek verebilir misiniz?

C- Doğrusal zamanın bir parçası olmayacağın ana kadar bunun nasıl işlediğini anlayamazsın. Bu düalitenizin gereğidir, örtülü kalması uygundur! Bununla birlikte bu konuda kısa ve basit bir benzetme sunacağım. Çok büyük daire şeklinde inşa edişmiş bir tren yolu düşünün. Bu yolda belirli bir hızla ilerleyen ve sizi temsil eden bir tren var. Tren yolu doğrusal zaman çerçeveniz, tren de sizsiniz.
Kryon da dahil olmak üzere evrensel tüm varlıklar dairenin merkezine yakın bir yerde durmuş sizin doğrusal zamanı kat edişinizi izliyorlar. Tren rayını ve çevresindeki doğrusal zaman olaylarının raylarını evren döşediği için trenin nereye gittiğini ve sonunda hangi olayların gezinizi sona erdireceğini biliyoruz, yani güneşinizin ömrünün ne kadar olduğunu, çarpışan gezegenlerle randevuların ne zaman gerçekleşeceğini biliyoruz. Gerçi bunlar sizin doğrusal zamanınızda çok, ama çok uzun bir zaman sonra vuku bulacaktır. Biz hareketsiz bir şekilde durmuş gezinizi izliyoruz. Dilediğimiz zaman sağa ya da sola bakıp sadece neyin olduğunu değil, treninizin gelecekte nerede olacağını da görebiliriz. İşte böylece siz hareket halindeyken, biz duran (statik) “şimdi”deyiz.


Bununla birlikte yolun üstünde treninizle ne yapacağınızı bilemeyiz. Bu trene kaç vagon ekleyip kaç vagon çıkaracağınıza, trenin ne renk olacağına, onu temiz mi pis mi tutacağınıza, hızını artırıp artırmayacağınıza siz karar verirsiniz, hepsi size bağlıdır. Geleceğiniz evren tarafından önceden mukadder kılınmasa bile tarafımızdan bilinmektedir, yani yolların sizi nereye götüreceğini önceden biliriz. (Sayfa: 226-238)


SON SORULAR

Soru- Eğer Amerika Başkanı (Clinton) tarafından davet edilseydiniz ona öncelikle ne söylemek isterdiniz?

Cevap- Eğer gezegeninizin diğer liderlerinden olduğu gibi Amerikan hükümetinden de bir şey isteyebilseydim, uzaylı ziyaretçilerle ilgili elli yıldır sakladıkları bilgiyi açıklayarak bazı evrensel gerçekleri görmenize yardımcı olmalarını isterdim. O bile öykünün tamamını bilmiyor. Ona ulusunun gerçeği işitmeye, en olumsuz şeyleri bile bilmeye hazır olduğunu söylerdim. “Tüm iletişimleri ve görüntüleri yayınlayın, öykünün utandırıcı bölümlerini bile anlatın” derdim. Ayrıca ona, eğer bunu yapmazsa yirmi yıl içinde insanlarla direkt iletişim kurulduğunda bunun kendiliğinden ortaya çıkacağını, böylesine tarihi bir olayın yıllarca bir avuç kişi tarafından bilinip saklanmasının kızgın bir kamuoyu yaratacağını da söylerdim, çünkü siz kozmostaki yerinizi bilme hakkını kazandınız. Eğer varlıklarından önceden haberdar edilseniz farklı türde uzaylı ziyaretçilerle başa çıkmaya daha iyi hazırlanabilirsiniz. Aksi takdirde korku ve cehalet, aydınlanmanızı ve kozmik anlayışınızı yıllarca geciktirebilecek hatalar yaptırabilir. Eğer ziyaretçiler hakkındaki gerçeği öğrenirseniz, uygunsuz olanlar burayı serbestçe ziyaret edemeyeceklerdir.


S- Başka neleri bilmemizi isterdiniz?

C- İşte bu çok akıllıca bir soru! Şu anda dünyada çok heyecan verici bir fenomen gerçekleşiyor. O “yeni tohum” dur. Sayılarını şimdi açıklayamayacağım, ama insan ırkı için yüklenmiş değişik DNA taşıyan bir grup genç insan var. 1987 yılında gezegeniniz sorgulanmış, mezuniyet aşamasına geçişinizi sağlayacak frekansı taşıdığı saptanmıştı. Bu olgu büyük bir kutlamaya neden oldu ve ben enerji ağını size daha fazla aydınlanma sağlayacak şekilde düzenlemek için buraya geldim. Şimdi size sadece karmanızı iptal edecek aşılar sunulmuyor, ama biyolojik evriminiz için bir başka armağan daha veriliyor.
1978 ila 1982 yılları arasında gerçekten özel bir grup insan doğdu. Onlar DNA’nızın yüklenmiş (şarj edilmiş) potansiyelini taşıyorlardı. Yaşlarının 1987 sorgulamasına denk gelmesi planlanmıştı, eğer dünyanız sorgulamada hazır olmadığını söyleyecek olsaydı onların yaşamı da sona erdirilecekti. Ama sorgulama olumlu sonuçlandı ve onlar aranızda yaşamaya devam ettiler. Peki onlar kimdir? Yerkürenin şamanları onları anında tanıyacaklardır, çünkü “yeni soy” olarak aynı statüyü taşıyorlar.
Onların DNA’nızın yüklenmiş potansiyelini taşıdıklarını söylerken aslında şunu kastediyorum. Bu gençler tek başlarına bir şey yapamazlar, çocuk yapmak zorundalar, ancak çocuk yaptıklarında potansiyellerinin katalizörü açığa çıkacak. Normal insanlarla birleşmeleri, çocuğun DNA’sında süptil ama gözlemlenebilir bir değişiklik meydana getirecek. Eğer bu çocuklar birbirleriyle çiftleşirlerse söylediğimiz şey gerçekleşmeyecek, sadece normal insanlarla çiftleştiklerinde bu potansiyel açığa çıkacaktır. Bu konuda bazı tavsiyelerde bulunacağım.
1- Onları herkesten sakının. Bu gençler, dünyanın din anlayışını tehdit ettiklerine inananlardan gelebilecek tehlikeyle karşı karşıyalar. Tüm insanları dışlayarak gerçeğe sadece kendilerinin sahip olduğunu sananlar, gezegenin gerçek kaderini yok etmeye çalışanlardır.
2- Bu bireyleri bekar bırakmayın! Ruhun amacı bu gençlerin normal insanlarla çiftleşmesiyle gerçekleşebilir. Doktriner dünya dinlerine sokmak, gerçek amaçlarını reddedecek şekilde davranmak onları yollarından saptırmak olur.
3- Onlara tapınmayın! Bu sadece uygunsuz olmakla kalmaz, dikkatleri üzerlerinde toplayarak onları tehlikeye atmak da olur. (Sayfa: 244-248)

MEDYUMUN NOTU

Kryon bir celsede manyetikler konusunda bazı yeni bilgiler verdi. Konu hücrelerin manyetik alanlara maruz bırakılmasıydı. Kryon manyetik alanların hücreleri direkt etkilediğini söylüyor, bilimin bu fenomeni inceleyebilmek için önce hücreleri odaklanmış (başıboş olmayan) bir alana maruz bırakması, sonra da hücrelerin bu manyetik uyarıya karşı yaptığı salgılara bakması gerekir diyordu.
Kryon’un odaklanmış alanlarla neyi kastettiğini açıklamadan evvel hücrelerle manyetik alan arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlatmalıyım. Kryon DNA sisteminin, kısmen her bir hücreye manyetik bilgi sağlayan görünmez manyetik ipliklerden oluştuğunu söylemektedir. Bu manyetik bilgi, hücrelerin “yenilenme özelliklerini” olduğu kadar amaçlarının ne olduğunu bilmelerine de yardımcı olur. Örneğin, bir kulak hücresinin bir ayak parmağı hücresinden farklı olması gibi. Karaciğerinizi ve cildinizi tamamen yenileyip de, neden yeni bir el yaratamadığınızı hiç merak ettiniz mi? Bu yeni bilgi, yaşlanmaz beden formlarına sahip olmak için neden daha fazla DNA ipliğine ihtiyaç duyduğumuzu da açıklamaktadır. Eğer bu ipliklerin bazıları görünmez ya da gayrı-biyolojikse, onların bazılarına çoktan sahibiz demektir. “Bir İnsan Gibi Düşünmeyin” başlığı da tüm DNA ipliklerinin birbirinin aynı olmadığını, hepsinin biyolojik olması gerekmediğini ima etmektedir.
Bu manyetik DNA ipliği bilgisi, Kryon’un sık sık sözünü ettiği Gençleşme Tapınağı için yeni bir bilim kaynağıdır. Açıkça Kryon bizi Gençleşme Tapınağı işlemiyle DNA’nın manyetik düzenini değiştirmeye, böylece biyolojimizi dengeleyerek manyetik iplikler kanalıyla daha sık yenilenmesi için hücrelere talimatlar gönderip uzun bir yaşam yaratmaya davet etmektedir. Nihayet, Gençleşme Tapınağı mekanizmasının uzun bir ömür sürmek için sağladığı hücresel mekaniklerle bir “bağlantıya” sahibiz.
Kryon, hücrelere direkt olarak manyetik iplikler kanalıyla hitap edildiğini ve ilgili manyetiklerin hücreler için bir kod (şifre) rolünü oynadıklarını söylemektedir. Bu yine bir kod rolü oynayan biyolojik DNA ile de uyum içindedir. Kryon’a göre belirli manyetik alanlar bireysel hücreler üzerinde etkili olabilirler. Bilim biyolojik talimatlar alıyormuş gibi tepki veren hücreleri arayıp bulmalıdır, çünkü bu hücreler odaklanmış alanların manyetik uyarımına karşılık vererek kimyasal maddeler salgılayacaklardır. Bu bilginin amacı, biyolojimizin her manyetik alana değil belirli türde manyetik alanlara tepki gösterdiğini vurgulamaktır. Eğer hücrelerimiz talimatlar veren belirli kutuplaşmış ve tasarlanmış manyetiklere tepki gösteriyorlarsa, diğer tasarlanmış simetrik alanlara da tepki gösterme eğiliminde olacaklardır. Başıboş manyetik alanlar güçlü olmalarına rağmen hücrelere hiçbir şey yapmayabilirler.
Başıboş ve odaklanmış manyetik alanlar arasındaki farkın açıklanması o kadar da zor değildir. Manyetik bir odaklanmış alan, tasarlanmış herhangi bir manyetik alandır. İşte Kryon’un odaklanmıştan kastettiği budur. Örneğin, basit bir mıknatıs tasarlanmış bir alandır,
çünkü simetrik etki hatlarına ve bilinen değişmez bir güce sahiptir. (Sayfa: 293-294)

2 yorum:

Adsız dedi ki...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Se você quiser linkar meu blog no seu eu ficaria agradecido, até mais e sucesso.(If you speak English can see the version in English of the Camiseta Personalizada.If he will be possible add my blog in your blogroll I thankful, bye friend).

Adsız dedi ki...

Her ruhî tebliğ incelenmeli, hemen kabul edilmemelidir.
Bakınız: http://www.angelfire.com/ri2/ruhiselman/rs75.html